Cookie Consent by TermsFeed Vannforvaltning - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vannforvaltning

Vannregion Nordland følger i hovedsak fylkesgrensene mot Trøndelag i sør og Troms Finnmark i nord, og fra svenskegrensen i øst til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Vannregionen omfatter også Jan Mayen. Informasjon om vannforvaltning i Nordland finnes på Vannportalens side for vannregion Nordland og Jan Mayen.

Kort om vannforvaltningen

Vannforvaltningen bygger på en økosystembasert tilnærming til forvaltning av vann. Det er derfor nedbørsfelt og vannets vei fra fjell til fjord som avgrenser vannregioner og vannområder, ikke kommune- eller fylkesgrenser. Videre er prinsipper som helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning, integrering og koordinering på tvers av ulike sektorer, samt åpenhet og bred offentlig medvirkning viktige.

For å skape en helhetlig og kunnskapsbasertforvaltning av vannressursene i Norge er at det utarbeidet regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram. Den regionale vannforvaltningsplanen setter miljømål for alt vann i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann og  gir informasjon om når miljømålene etter plan skal nås. Med planen følger et tiltaksprogram som inneholder tiltak for å beskytte vannmiljøet og for å oppnå miljømålene i vannregionen. For mer informasjon se Vannportalen sin nettside.

Aktuelt: Vannfaglig nettseminar

Vannfaglig råd og veiledning i arealplanlegging

Ved spørsmål, kontakt en av våre rådgivere som er listet opp under.

 

Kart over Nordland og Jan Mayen vannregion med vannområder

Kart over Nordland og Jan Mayen vannregion med vannområder - Klikk for stort bildeKart over Nordland og Jan Mayen vannregion med vannområder. Miljødirektoratet