Cookie Consent by TermsFeed Vannforvaltning - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Vannforvaltning

Vannregion Nordland følger i hovedsak fylkesgrensene mot Trøndelag i sør og Troms Finnmark i nord, og fra svenskegrensen i øst til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen. Vannregionen omfatter også Jan Mayen. Informasjon om vannforvaltning i Nordland finnes på nettsiden "Vannportalen" for Nordland og Jan Mayen vannregion.

Kort om vannregionen

Vannmiljøet i regionen har i stor grad en god miljøtilstand, men både industri, havner, gruver, landbruk, avløp og oppdrettsanlegget påvirker vannforekomster.

Vannregionen har en del grenseoverskridende vannområder mot Sverige. Disse grenser i hovedsak til Bottenvikens vattendistrikt, men en liten del grenser også til Bottenhavets og Torneås vattendistrikt. For mer informasjon om samarbeidet over grensen til Sverige les kapittel 3.3 og vedlegg 6 i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen som finnes på vannportalen.no

Vannregionen har også felles grensekryssende vannforekomster med vannregion Troms i nord, og vannregion Trøndelag i sør.

Det regionale tiltaksprogrammet for vannregion Nordland omfatter også Jan Mayen. Jan Mayen hører med til kongeriket Norge, og er dermed omfattet av EØS‐avtalen. Dette medfører at arbeidet med vannforskriften også omfatter øya.

Kart over Nordland og Jan Mayen vannregion med vannområder

Kart over Nordland og Jan Mayen vannregion med vannområder - Klikk for stort bildeKart over Nordland og Jan Mayen vannregion med vannområder. Miljødirektoratet