Cookie Consent by TermsFeed Brøyting og strøing - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Brøyting og strøing

Vil du gi beskjed om at det trengs mer brøyting eller strøing? Ring Vegtrafikksentralen på telefon 175. 

Har informasjon som andre trafikanter kan ha nytte av? Synes du vegen er for dårlig brøytet eller det er for glatt? Ring Vegtrafikksentralen (VTS) på døgnbemannet nummer 175. VTS svarer for riks- og fylkesvegene i hele fylket. De kan gi tilbakemelding videre til de som er ute på vegen på vegne av oss. 

Hvis du har tilbakemeldinger som ikke haster like mye, ring oss via sentralbordet på telefon 75 65 00 00, eller send e-post til post@nfk.no eller sikker digital e-post

Takk for samarbeidet!

Vintervedlikehold i Nordland

Nordland fylkeskommune har ansvar for å drifte fylkesvegene.  Brøytingen og strøingen blir gjort av private entreprenører etter anbudskonkurranse. 

Vegnettet er inndelt i ulike driftsklasser, som sier noe om hva slags standard du kan forvente på vegen. I kontrakten med våre entreprenører er det blant annet angitt hvor ofte de må brøyte under snøfall og hvor glatt vegen kan være når det ikke er nedbør.

Husk at de viktigste vegene prioriteres først. Ved stort snøfall og krevende forhold kan det hende din strekning må vente. Kjør etter forholdene. Sørg for at kjøretøyet ditt er godt skodd og har nok drivstoff.