Cookie Consent by TermsFeed Fv. 828 Herøysundbrua - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Fv. 828 Herøysundbrua

Ny bru skal stå ferdig høsten 2024. 

Hvit kjørebru over et smalt sund. Fire små båter i forgrunnen. Noen bolighus i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeIllustrasjon av den nye brua Illustrasjon fra Degree of Freedom

 

Bredere bru med fortau 

Bakgrunnen for prosjektet er at det ble oppdaget større skader enn først antatt i arbeid med rehabilitering av dagens bru. Nå skal ny bru sørge for trygg og varig vegforbindelse mellom hovedøyene Sør- og Nord-Herøy. Den blir viktig for næringstrafikken og gir tryggere forhold for myke trafikanter.

Den nye Herøysundbrua får to kjørefelt og fortau. Den blir 138 meter lang, og bygges i stål og betong. Seilingshøyden blir 9 meter, mot 12 meter i dag. Brua blir liggende like ved siden av den eksisterende, i sørøst. 

Når den nye brua er tatt i bruk, skal den gamle rives. Men før den tid skal gammelbrua forskes på, og kanskje kan det forhindre fremtidige brukollapser? 

Mer riving før bygging

Det er allerede revet seks bygninger for å gi plass til ny bru. I tillegg skal Telenor-bygget rives.  Entreprenør for disse arbeidene er Norsk Saneringsservice AS. 

Peab Anlegg bygger brua

Nordland fylkeskommune har skrevet kontrakt med Peab Anlegg om bygging av ny bru over Herøysundet på fylkesveg 828 i Herøy kommune. Kontraktssummen er på 92,9 millioner kroner ekskl. mva.

Peab Anlegg rigger seg til og legger opp til at anleggsaktiviteten er i gang for fullt tidlig i 2023.

Les pressemelding 13.10.2022 

Detaljreguleringen ble vedtatt av Herøy kommune 24.08.2021