Cookie Consent by TermsFeed Kulturell og kreativ næring - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Kulturell og kreativ næring

Nordland fylkeskommune arbeider for at kulturell og kreativ næring skal ha gode vilkår for utvikling i regionen.

Næringen omfatter bransjene visuell kunst, utøvende kunst, musikk, litteratur, film, dataspill, TV og radio, trykte medier, arkitektur, design, reklame og kulturarv.

Både kulturpolitiske og næringsrettede virkemidler kan bidra til utvikling av de 12 ulike bransjene. 

Vårt arbeid

Fylkeskommunen skal gjennom veiledning, kompetanseheving, samhandling og koordinerende tiltak bidra til økonomisk utvikling og verdiskaping innen kulturell og kreativ næring i Nordland.  Per i dag har fylkeskommunen ingen egne tilskuddsordninger for utvikling av kulturell og kreativ næring.

Arbeidet er forankret i Nordland fylkeskommunes kulturstrategi for 2023 - 2027.
Se oversikt over andre tilskuddsordninger fra Nordland fylkeskommune. 


Om næringen

Kulturell og kreativ næring er en samlebetegnelse for næringsvirksomhet basert på fremstilling av kulturelle uttrykk som primært kommuniserer gjennom estetiske virkemiddel (Kulturens kraft, Meld. St. 8 (2018-19))

Næringen befinner seg i skjæringspunktet mellom kulturpolitikk og næringspolitikk. Et sted hvor kultur både er et mål i seg selv, men også et middel for å oppnå økonomisk verdiskaping.

Både kunstnerisk næringsvirksomhet knyttet til å skape, produsere og utøve kulturelle uttrykk, og kreativ næringsvirksomhet som benytter kulturelle uttrykk som innsatsfaktor i virksomheten, tilhører denne næringen.