Cookie Consent by TermsFeed Erfaringsdeling fra foreldrestøtteprogram i Brønnøy kommune - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Erfaringsdeling fra foreldrestøtteprogram i Brønnøy kommune

To barn som holder om hverandre - Klikk for stort bilde Susanne Forsland Brønnøy kommune deler sine erfaringer fra prosjektet "Barnas plattform Brønnøy" på webinar 21. september 12:00 - 12:45.

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. Barn og unge er prioritert målgruppen.

Ni kommuner i Nordland deltar i folkehelseprogrammet, og nye kommuner kan søke om opptak med søknadsfrist 1.oktober 2022. Programmet skal stimulere til utvikling av lokale tiltak gjennom samarbeid med kommunene og forsknings- og kompetansemiljøer. Det er kommunene som foreslår tiltak, basert på eget utfordringsbilde, målsettinger og planer.

Et av målene med programmet er å dele erfaringer med andre kommuner og gjøre gode tiltak tilgjengelig for flere. Brønnøy kommune er nå inne i prosjektets tredje og siste år, hvor de har fått evaluert og utviklet konseptet de har arbeidet med. 

Foreldrestøttene tiltak i Brønnøy
Brønnøy kommune ønsker over tre år å gjennomføre et universelt foreldrestøttene tiltak gjennom implementering av et nettbasert foreldrekurs, utviklet av Barnas plattform, i familier med barn i barnehage og i skole (1.-7. klasse).

Målet er styrke barn og unges selvfølelse gjennom utvikling av barns indre styrke/resilliens, trygghet til å ta gode valg, trivsel og harmoni i hverdagen samt mestringstro og mestringsglede. Man skal også øke foreldrekompetansen og gi gode verktøy for å håndtere rollen som foreldre.

Universitetet i Sørøst-Norge ved Senter for psykisk helse og rus er ansvarlig for forskning knyttet til prosjektet. Tiltaket ble målt underveis. Det har vært laget en evalueringsrapport av universitetet etter gjennomføring i skole og de gode resultatene vil bli delt på webinaret. 

Prosjektet ble iverksatt under pandemien, hvilket betyr at kommunen har en unik erfaring med å gjennomføre foreldrestøtte via digitale kanaler. Prosjektleder ser frem til å dele hvordan det er mulig å nå foreldrene fra barna er små på en effektiv måte.


Påmelding

Webinaret gjennomføres digitalt og er åpent for alle som ønsker å delta. Det legges til rette for spørsmål mot slutten av webinaret. Webinaret tas opp og publiseres på fylkeskommunens nettside i etterkant. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Malgorzata Maria Dvorakova.

Mer informasjon om Program for folkehelsearbeid i kommunene