Cookie Consent by TermsFeed Les prosjektrapporten fra Ny i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Les prosjektrapporten fra Ny i Nordland

Ny i Nordland er et innovasjons- og rekrutteringsprosjekt som mottok 3,3 millioner kr fra Stimulab i 2022. Nå foreligger prosjektrapporten.

Rapportforside Designit x Menon Economics

Med støtte fra StimuLab-ordningen har Nordland fylkeskommune i perioden fra november 2022 til juni 2023 jobbet med å utforske hva som skal til for å utvikle bedre tjenester for internasjonale nordlendinger. Designstudioet Designit og rådgivningsselskapet Menon Economics har bistått i arbeidet.

Prosjektgruppa for arbeidet har vært Nordland fylkeskommune (eier), Nord universitet (prosjektleder), samt kommunene Rana, Bodø, Herøy, Dønna og Gildeskål.

Stimulab er en ordning forvaltet av Digitaliseringsdirektoratet og Design- og Arkitektur Norge som støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne.

Målet med prosjektet «Ny i Nordland» er å danne et helhetlig mottaks- og integreringssystem for arbeids- og familieinnvandrere til Nordland. Ved å oppleve å bli bedre tatt imot kan dette også legge grunnlaget for at flere ønsker å bli boende i landsdelen. I følge SSB, er i dag 11 prosent av Nordlands befolkning innvandrere. Dessverre flytter 1 av 5 internasjonale nordlendinger innen det første året de kommer til Nordland – og 40 prosent flytter innen fire år. 

Ny i Nordland-prosjektet har vært et stort og spennende arbeid som har involvert og engasjert mange kommuner i Nordland, flere offentlige aktører samt arbeids- og næringsliv. Prosjektgruppa har opparbeidet seg både kunnskap om prosjektledelse og tjenestedesign som en del av prosessen. 

Her finner du både innsiktsrapporten fra februar 2023, prosjektrapporten fra juni (på engelsk) og en kortere oppsummeringsrapport på norsk fra august.

Oppsummering av rapporten på norsk

Prosjektrapport (Core concept presentation) (PDF, 43 MB)

Innsiktsrapport (Insight Presentation) (PDF, 20 MB)