Cookie Consent by TermsFeed Seminar: Hvordan jobbe lokalt med rusforebygging? - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Seminar: Hvordan jobbe lokalt med rusforebygging?

Nordland fylkeskommune i samarbeid med KoRusNord inviterer til seminar 30. november.

Bruk av alkohol og andre rusmidler kan være en direkte eller indirekte årsak til et bredt spekter av helsemessige og sosiale skader, og redusert livskvalitet. 

Rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektiv handler i første rekke om å påvirke faktorene som fører til skader, uhelse og redusert livskvalitet knyttet til rusmiddelbruk.

Kommunene er gjennom alkoholloven gitt gode verktøy for å begrense alkoholforbruket og sørge for at omsetning foregår i henhold til lovgivningen. Men effektiv rusmiddelforebygging handler også om tiltak utover de virkemidlene som ligger i alkoholloven. 

Seminar i Bodø
I samarbeid med KoRusNord inviterer Nordland fylkeskommune til seminar om ungdom og rus med tema: 

Hvordan jobbe lokalt med rusforebygging?

Fagpersoner fra KorusNord vil holde innlegg om forebygging på ulike arenaer; i skolen, i hjemmet og i lokalsamfunnet.

Bakgrunnen for seminaret er «Program for folkehelse i kommune», som er en tiårig satsing for å bidra til å integrere psykisk helse og rus som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Nordland fylkeskommune ønsker å samarbeide med og bygge videre på allerede etablerte samarbeidsformer og stimulere til økt kompetanse om en helsefremmende og rusfri samfunnsutvikling.

Seminaret avholdes 30.november i Bodø, og er for alle i kommunen som jobber med barn og unge, spesielt innen helse-, sosial- og oppvekstsektoren. Målgruppen er planleggere, folkehelsekoordinatorer og andre som er interessert i å arbeide for økt involvering hos barn og unge og ønsker mer kjennskap til verktøy for å fremme psykisk helse og rus.

Program (PDF, 50 kB)

Påmelding

Påmeldingsfrist: 15. november

Ta gjerne kontakt med Malgorzata Dvorakova dersom du har spørsmål.