Cookie Consent by TermsFeed Møteplan 14. februar 2024 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Møteplan 14. februar 2024

Nordland fylkeskommune ønsker velkommen til regionalt planforum i Nordland. Møtet foregår på Teams. Se info om Regionalt planforum i Nordland  

Møtet blir avholdt på TEAMS

Referat sak. 1

Referat sak. 2

Innmeldte saker: 

Sak 1: Kl. 09:30 - 11:00 Detaljreguleringsplan - Deler av gnr. 31 bnr. 4 Grøtøya

Sak 2: Kl. 11:45 - 13:15 Kommuneplanens arealdel og kystsoneplan for Værøy kommune 

Sak 3: Kl. 13:30 - 15:00