Cookie Consent by TermsFeed Elev- og lærlingtjenesten - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Elev- og lærlingtjenesten

Elev- og lærlingtjenesten er tilgjengelig ved alle de videregående skoler i Nordland.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Fylkestinget i Nordland har vedtatt at alle videregående skoler i Nordland skal ha en helhetlig elev- og lærlingtjeneste som har et tilnærmet likt tilbud uavhengig av geografi og skolestørrelse. I tillegg til lovpålagte oppgaver, skal alle skoler tilby en tjeneste med de oppgaver og det ansvar som er politisk vedtatt i Nordland.

Med elev- og lærlingtjenester mener vi tjenester som ikke er direkte knyttet til ordinær undervisning eller opplæring, men tjenester som skal utfylle disse for å sikre at elever og lærlinger/ læringer/ lærekandidater/ praksiskandidater får størst mulig utbytte av undervisning og opplæring.

Visjon: Elev- og lærlingtjenesten i Nordland skal bidra til at alle som påbegynner videregående opplæring i Nordland skal fullføre.

Mål: Alle elever, lærlinger og lærekandidater og praksiskandidater skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Målgruppe

Tjenesten skal bidra til å gjøre skoledagen best mulig for elevene, skape livsmestring og glede. I tillegg er målgruppen ungdom som har ungdomsrett, men som ikke er i ordinær videregående opplæring. Dette kan være ungdom som ikke har søkt videregående opplæring, som slutter i løpet av skoleåret, slutter i læreforholdet eller av ulike årsaker har tapt retten til videregående opplæring, se forskrift til opplæringsloven § 13-2

Lærlinger som fortsatt har rett til videregående opplæring, kan kontakte elev- og lærlingtjenesten ved behov for hjelp og/eller veiledning i sosialpedagogiske og yrkes- og utdanningsspørsmål, samt behov for bistand fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Fylkeskommunen har ansvar for både elever og læringer/ lærekandidater /praksiskandidater helt til de har fullført og bestått opplæringen med vitnemål, kompetansebevis eller fag-/svenneprøve.

Målet er at alle som starter i videregående opplæring skal fullføre

Funksjoner 

Funksjoner innad i elev- og lærlingtjenesten ved alle skoler skal bestå av:

- leder av tjenesten
- koordinator for oppfølgingstjenesten (OT)
- rådgivere for både sosialpedagogisk rådgivning og yrkes- og utdanningsrådgivning
- pedagogisk-psykologisk rådgivere (PPT)
- formidlingskoordinator
- helsesykepleier