Cookie Consent by TermsFeed Rådgiving om utdanning og sosialpedagogiske spørsmål - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Rådgiving om utdanning og sosialpedagogiske spørsmål

Elevene har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål er lovfestet i opplæringslovens § 9-2. Alle skoler skal ha ansatte med relevant kompetanse som kan tilby begge former for rådgivning.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Formålet med sosialpedagogiske rådgiving er å medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringa. Det innebærer å hjelpe eleven med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringa og for elevens sosiale forhold på skolen. For å styrke og forebygge innenfor sosialpedagogiske rådgivningen er det av betydning at rådgivere samarbeider med flere aktuelle samarbeidsparter, både internt i skolen og eksternt. Eleven har også rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg.

Utdannings- og yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke, og utvikle kompetansen til den enkelte til å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig læringsperspektiv.