Cookie Consent by TermsFeed Samisk opplæring i videregående skole - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Samisk opplæring i videregående skole

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Hvem har rett til undervisning i samisk?

Alle samiske elever i videregående opplæring har rett til undervisning i samisk som første- eller andrespråk. Med samiske elever menes elever som enten selv oppfyller kravene til å kunne skrives inn i samemanntallet eller som har minst en forelder som oppfyller disse kravene.

Hva innebærer retten til undervisning i samisk?

Retten til samiskopplæring omfatter både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk og gjelder selv om du ikke har hatt opplæring i samisk i grunnskolen. Du velger selv hvilket av de tre samiske språkene du ønsker opplæring i.  Som du ser av oversikten nedenfor, gis det opplæring i samisk på fire ulike nivåer (samisk 1 – 4) avhengig av hvor mye samiskundervisning du har hatt tidligere. I videregående skole undervises det i:

  • Samisk som førstespråk
    • Samisk 1 er for elever som har samisk som morsmål. Elever med samisk som førstespråk har egen læreplan i norsk.
  • Samisk som andrespråk
    • Samisk 2 er for elever som startet med samiskopplæring tidlig i grunnskolen (1. eller 2. klasse)
    • Samisk 3 er for elever som startet med samiskopplæring i løpet av grunnskolen
    • Samisk 4 er for elever som velger å starte med samiskopplæring når de begynner på videregående skole.

Elever i videregående skole som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk, er fritatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk og skriftlig sidemål.

Hvordan organiseres undervisningen i samisk?

Nordland fylkeskommune tilbyr opplæring i samisk ved bruk av lokal samisklærer der dette er mulig eller via fjernundervisning. Den videregående skolen du tilhører er, i samarbeid med skoleeier (fylkeskommunen), ansvarlig for å organisere og legge til rette for samiskundervisningen.

Hva må du gjøre for å få undervisning i samisk?

Dersom du har hatt opplæring i samisk i grunnskolen, kan du krysse av for dette i søknadsskjemaet når du søker skoleplass i videregående skole i Nordland. Når du starter på videregående skole, må du ta kontakt med leder for det utdanningsprogrammet du tilhører, som regel avdelingsleder, og informere om at du ønsker å fortsette med samiskopplæringen.

Har du ikke hatt samiskopplæring i grunnskolen, men ønsker å starte med dette på videregående skole, må du også gi beskjed til leder ved din avdeling/utdanningsprogram. Avdelingsleder er ansvarlig for å videreformidle dette til den ved skolen som har ansvar for organisering av samiskundervisningen. Det er viktig at skolen får beskjed om at du ønsker samiskopplæring så tidlig som mulig i skoleåret.

Det kan normalt ta litt tid fra du melder inn ønsket ditt om samiskundervisning til undervisningen er på plass. Dette skyldes at det er relativt få samisklærere i Nordland og disse lærerne underviser elever fra flere skoler og da kreves det litt organisering for å få alt på plass før undervisningen kan starte.

Nordland fylkeskommune oppfordrer alle elever som ønsker mer opplæring i samisk, til å velge samiske språk i videregående opplæring.