Cookie Consent by TermsFeed FULVIS - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

FULVIS

Nordland fylkeskommune, Nord universitet og Nordlandsforskning har sammen utviklet prosjektet «Forskningsbasert utvikling og læring i den videregående skolen – kompetanseløft i vitenskapelig metode og kritisk tenkning».

Bakgrunnen for dette prosjektet er et mål om å styrke lærerne sin kompetanse på vitenskapelig metode og kritisk tenking i lys av endringene som følger av Fagfornyelsen.

Kompetanseløftet vil skje gjennom utvikling og gjennomføring av et etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole i Nordland, hvor undervisningen vil ta utgangspunkt i elevprosjekter som lærerne jobber med i klasserommet. Nord universitet står ansvarlig for utvikling og gjennomføring av etterutdanningskurset. 

Prosjektet er forankret i Nordland fylkeskommunes Kompetansestrategi for Nordland 2020-24 som påpeker særlige utfordringer i Nordland med lav utdanning i befolkningen og en høy andel lærere uten lang høyere utdanning.

Prosjektet har i innledende fase være i dialog med skolene for å kartlegge behov og dermed skreddersy et opplegg som er tilpasset lærernes behov i den videregående skole i Nordland. Nordlandsforskning er ansvarlig for kartleggingen og vil være i dialog med prosjektansvarlig og øvrige prosjektpartnere. Se kartleggingen her

Gruppe mennesker ved bygg - Klikk for stort bildeLærerane ved Bodin videregående skole som deltar i prosjektet. Hanne Gravrok

Kurset vil kjøres to ganger i prosjektperioden, og resultatene fra følgeevalueringen til Nordlandsforskning vil brukes til å justere og tilpasse kursinnholdet fra første til andre gjennomkjøring.

Etterutdanningen vil følges gjennom en prosessevaluering med hensikt til å fange kursdeltakernes erfaringer, samt dokumentere hvordan lærerne tar i bruk kunnskapen i det elevrettede arbeidet.

For skoleeier, skoler og lærere i Nordland vil det utvikles korte notater, inspirasjonsvideoer med eksempler på praksis og undervisningsmetoder som kursdeltakerne har jobbet med under kursperioden. 

Nyttige lenker:

Artikkel - Kritisk tenking på timeplan
Artikkel - No skal elevar bli gode på å "tenke sjæl"
Strategidokument - Kompetanse for et arbeidsliv i endring