OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Tilskudd for bedrifter

Gjennom finansiering av prosjekter har BarentsKult  som mål å stimulere til samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og kulturaktører i Barentsregionen (inkludert St. Petersburg og Leningrad oblast), og skape internasjonale møteplasser for utvikling av kunst og kultur. Tildeling av tilskudd skjer etter søknad i.h.t. BarentsKults retningslinjer. Styret kan også etter innstilling fra BarentsKults faglige råd på eget initiativ sette av midler til å iverksette tiltak som bidrar til å fremme BarentsKults målsetninger. 

 

Formålet med Bedriftsintern opplæring i Nordland er å bidra til økt kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet, og motvirke uheldige konsekvenser som f. eks. permittering som følge av koronasituasjonen.

Søknadsfrist 2021: Innkomne søknader behandles fortløpende. Søknaden må være sendt innen 30. november 2021 for behandling i 2021.

  SIDEN ER UNDER OPPDATERING

  FoU er et viktig virkemiddel for å skape innovasjon og utvikling både i privat og offentlig sektor.

  Vi har 3 virkemiddelordninger hvor du kan søke støtte til forsknings-, utviklings- eller innovasjonsprosjekt. Følger du linkene nedenfor finner du også informasjon om de ulike ordningene og kontaktpersoner som kan hjelpe deg videre med ditt prosjekt;

  Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å stimulere til et økt engasjement rundt trafikksikkerhet, og støtter derfor opp om tiltak som bidrar til å endre holdninger i trafikken. 

  Tilskuddsordningen er ment å gjøre at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet, innen alle kunstarter og sjangeruttrykk, tilgjengelig for flest mulig av Nordlands befolkning.  

  Formålet med ordningen er å utvikle konkrete handlinger i tråd med visjonen "Miljøfylket Nordland" og dermed bidra til å utvikle Nordland i en bærekraftig retning.

  Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å stimulere til et økt engasjement rundt trafikksikkerhet, og støtter derfor prosjektrelatert arbeid som bidrar til å endre holdninger i trafikken.

  Det lyses nå ut anslagsvis 5 mill. kr. til følgende formål: 

  • Forskning og utvikling i Nordland (FoU)
  • Kompetanse i Nordland.
  • Innovasjon og næringsutvikling

  Søknadsfrist: 1. september 2021

  Ordningen skal bidra til å sikre en rimelig god vare- og drivstofforsyning i utkantstrøk, samt opprettholde grunnleggende servicefunksjoner, for på denne måten bidra til å bevare bosettingen i spredt bebodde strøk.

  Utlyst ramme: Inntil 1,4 mill. kr. 

  Søknadsfrist: 15. oktober 2021