Cookie Consent by TermsFeed Tilskudd - Helsefremmende videregående skoler - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Helsefremmende videregående skoler

Formålet med ordningen er å fremme folkehelse og livsmestring. Bidra til å oppfylle §20 i Folkehelseloven, tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer. 

Søknadsfrist

1. februar

Hvem kan søke

Videregående skoler i Nordland    

Hva kan støttes

 • Fysisk tilrettelegging som ikke dekkes av spillemidler 
 • Motivasjons- og stimuleringstiltak
 • Kostholdstiltak
 • Arbeid med psykisk helse
 • Rus- og tobakksforebyggende arbeid
 • Fysisk aktivitet
 • Utstyr som vil fremme mer aktivitet for enkelte grupper
 • Kompetanse for å få mer fokus på et av områdene
 • Særskilte tiltak for spesielle grupper.

Vilkår

Tiltakene det søkes støtte for skal være behandlet av skolemiljøutvalget ved den enkelte skole.

Tiltak som er inkluderende og der det legges til rette for at alle skal kunne delta vil bli prioritert.

Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år.

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er igangsatt eller gjennomført for søknadsfristen.

Støttenivå vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ordningen har en totalramme på ca. 1,5 million kroner.    

Krav til søknad

Søknaden skal inneholde:

 • Søkers navn og adresse, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer
 • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot
 • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Søknadsbeløp må spesifiseres

Søk her

Rapportering

Fra og med 2023 sendes søknader gjennom Regionalforvaltning.no. Der skal man også rapportere på tilskuddet. 

Skal man rapportere på tilskudd gitt tidligere år, benytter man rapporteringsskjemaet under. 

Rapporteringsskjema

1. februar