Cookie Consent by TermsFeed Regionale tilretteleggingsmidler - RT - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Regional tilrettelegging - Landbruk - RT-midler

Tilskuddsordningen "Tilskudd til regional tilrettelegging i landbruket" skal bidra til et bærekraftig og nyskapende landbruk i Nordland. Målet er å styrke verdiskapingen i landbruket gjennom å bidra til økt matproduksjon, utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket, samt utvikling av andre landbruksrelaterte næringer.

 

Utlyst ramme 2024: Ca. 3,5 mill. kr. 

Søknadsfrist: 15. mars 2024

Om utlysningen

Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet, samt føringer i regionale strategier og prioriteringer fastsatt av det regionale partnerskapet, som blant annet består av fylkeskommunen, statsforvalteren, Innovasjon Norge og faglagene i landbruket.

Midlene tildeles i samsvar med forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Bedriftsrettede tilskudd innen landbruk behandles av Innovasjon Norge Nordland.

Opprett søknad

 

Opprett søknad

15. mars 2024