Cookie Consent by TermsFeed Visuell kunst - Tilskudd til arrangører av utstillinger i Nordland - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Visuell kunst - Tilskudd til arrangører av utstillinger i Nordland

Kunstforeningene i Nordland drives på ideelt grunnlag og med stor grad av frivillighet og lokalt engasjement. Deres rolle som arrangør av utstillinger med profesjonelle kunstnere er viktig for å fremme visuell kunst i hele fylket. For å stimulere til økt aktivitet er det etablert en tilskuddsordning for visning av utstillinger  i Nordland. Også andre visningssteder kan søke ordningen.

Hvem kan søke

Kunstforeninger eller visningssteder med tilhørighet i Nordland fylke.          
Det settes ikke krav til fast lokale. Kunstforeningen kan samarbeide med f.eks. kulturhus og andre visningssteder om utstillinger og prosjekter.

Kunstnerdrevne visningssteder, der de utstiller andres arbeider. Ordningen omfatter ikke rammeverksted og kunsthandlere/auksjonsfirma (annenhåndsmarkedet).

Søknader fra kunstforeninger vil bli prioritert.

Hva kan støttes

Frakt/transport av kunst, reise for kunstner i forbindelse med montering av utstilling, utstillingshonorar/vederlag til kunstnere og andre produksjonskostnader.

Tilskudd kan ikke brukes til faste kostnader som husleie, lønn til ansatte osv.

Vilkår

Det skal foreligge en avtale om utstilling. Utstillende kunstnere skal være medlem av kunstnerorganisasjon eller kvalifisere til dette. Det gis ikke støtte til utstillinger med arbeid av barn eller amatører. Legg ved kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett for utstilling det søkes støtte til. Det settes krav om utbetaling utstillingshonorar/vederlag (minimum sats, fastsatt av i avtale med Staten) til kunster(e).

Ordningen er ment som et supplement til tilskuddsordninger fra kommuner, Norske kunstforeninger og Norsk kulturråd.

Støttenivå

Nordland fylkeskommune kan dekke inntil 70% av totale kostnader.

Støtte kan søkes til utstillinger som arrangeres i tidsrommet mai 2024 – april 2025.

Krav til søknad

Legg ved kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett for utstilling det søkes støtte til. Det settes krav om utbetaling utstillingshonorar/vederlag (minimum sats, fastsatt av i avtale med Staten) til kunster(e).

Ordningen er ment som et supplement til tilskuddsordninger fra kommuner, Norske kunstforeninger og Norsk kulturråd.

Utstillingsvederlag (statlige satser): Regjeringen.no

Søknadsfrist

1. mars  (ved midnatt)

Søknad leveres gjennom www.regionalforvaltning.no.

Rapportering og utbetaling

Tilskudd innvilget i 2021, 2023 og 2024 må rapporteres for i www.regionalforvaltning.no

Rapportering for mottatte tilskudd i 2022 finner du her:

[RAPPORTSKJEMA]

Søknadsfrist: 1. mars