Cookie Consent by TermsFeed Folkehelsetiltak - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Folkehelsetiltak

Det kan søkes midler til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.
Søknadsfristen for 2021 er gått ut.

Formålet med tilskuddsordningen

Stimulere til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland.
Kilder til livskvalitet - Regional Folkehelseplan Nordland 2018-2025 (kortversjon). (PDF, 642 kB) (PDF, 642 kB)

Hvem kan søke?

Frivillige lag/foreninger, samt interkommunale friluftsråd og andre interkommunale virksomheter. 

Hva kan støttes?

Tiltak som er inkluderende og der søker aktivt rekrutterer nye grupper, samt tiltak som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert. 

Tiltak innen psykisk helse, trivsel, rusforebygging, fysisk aktivitet, ernæring og tiltak mot tobakk.

Det gis ikke tilskudd til stillinger, ordinær drift, kostnadskrevende utstyr eller bygninger/anlegg fra denne ordningen. Det kan gis mindre tilskudd til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som bidrar til å fremme det tiltaket det søkes tilskudd til. 

Vilkår

Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år.

Krav til søknad

Søknaden sendes inn elektronisk på standard søknadsskjema. Når du skal søke, må følgende opplysninger oppgis:

  • Søkers navn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse
  • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot
  • Opplysninger om samarbeid med kommunen eller andre aktører om tiltaket
  • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Søknadsbeløp må spesifiseres

Søknadsfrist

1. februar

Søknadsskjema

Rapporteringsskjema