Cookie Consent by TermsFeed Folkehelsetiltak - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Folkehelsetiltak

Det kan søkes midler til gode utviklingstiltak innen satsingsområdene for folkehelsearbeidet i Nordland. 
Kilder til livskvalitet - Regional Folkehelseplan Nordland 2018-2025 (kortversjon). (PDF, 642 kB) (PDF, 642 kB)

Formålet med tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal støtte tiltak som fremmer inkludering og deltakelse, trivsel og livskvalitet og utjevner sosiale ulikheter. 
 

Hvem kan søke?

Frivillige lag/foreninger registrert i Enhetsregisteret, frivilligsentraler og interkommunale friluftsråd. 

Hva kan støttes?

Prosjekter, tiltak og aktiviteter som stimulerer til god folkehelse og lokal samfunnsutvikling i Nordland. 

Tiltak som er inkluderende, forebygger utenforskap - særlig i forhold til barn og ungdom, der det legges til rette for at alle skal kunne delta, samt tiltak der det aktivt rekrutteres nye og utsatte grupper, prioriteres. 

Det kan gis mindre tilskudd til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som bidrar til å fremme det tiltaket det søkes tilskudd til. 

Det gis ikke tilskudd til stillinger, ordinær drift, kostnadskrevende utstyr eller bygninger/anlegg fra denne ordningen.  

Vilkår

Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år.

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er igangsatt eller gjennomført før søknadsfristen.

Krav til søknad

Søknaden sendes inn elektronisk på standard søknadsskjema. Når du skal søke, må følgende opplysninger oppgis:

  • Søkers navn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse
  • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot
  • Opplysninger om samarbeid med kommunen eller andre aktører om tiltaket
  • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Søknadsbeløp må spesifiseres

Søknadsfrist

1. februar

Søk her

Rapportering

Fra og med 2023 sendes søknader gjennom Regionalforvaltning.no. Der skal man også rapportere på tilskuddet. 

Skal man rapportere på tilskudd gitt tidligere år, benytter man rapporteringsskjemaet under. 
Rapporteringsskjema

 

Fordeling siste fem år

Folkehelsetiltak - fordeling 2023
Folkehelsetiltak - fordeling 2022
Folkehelsetiltak - fordeling 2021
Folkehelsetiltak - fordeling 2020
Folkehelsetiltak - fordeling 2019

Søknadsfrist: 1. februar