Cookie Consent by TermsFeed Rekruttering og kompetanse - RT-midler - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Rekruttering og kompetanse - Landbruk - RK-midler

Tilskuddsordningen Rekruttering og kompetanseheving i landbruket skal legge til rette for rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Utlyst ramme 2021: Ca. 1 mill. kr. 

Søknadsfrist: 15. april 2021. 

Om utlysningen

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet, samt føringer i regionale strategier og prioriteringer fastsatt av det regionale partnerskapet, som blant annet består av fylkeskommunen, statsforvalteren, Innovasjon Norge og faglagene i landbruket.

Midlene tildeles i samsvar med forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Bedriftsrettede tilskudd innen landbruk behandles av Innovasjon Norge Nordland. Tiltak på enkeltbruk, bruksutbygging, o.l. faller altså normalt utenfor denne ordningen.

Opprett søknad

Utfyllende opplysninger Rekruttering og kompetanseheving - Landbruk

 

Opprett søknad