Cookie Consent by TermsFeed Reisestipend for kunstnere - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Reisestipend for kunstnere

Nordnorsk kunstnersenter administrerer, og har det faglige ansvaret på vegne av Nordland fylkeskommune, å tildele Nordland fylkes reisestipend for kunstnere. 

Nordland fylkeskommune tildeler hvert år ett eller flere reisestipend til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som bor og arbeider i Nordland.

Kunstnere bosatt i Nordland fylke kan søke stipendet. Formålet er å stimulere til videreutvikling innenfor de forskjellige fagområdene. Stipendets størrelse er gjenstand for individuell vurdering, avhengig av reisens kostnad.

Nordnorsk kunstnersenter fungerer som sekretariat for tildelingskomiteen og står for utlysning av stipendet.

Søknadsfristen er normalt i desember.

Søknaden sendes til post@nnks.no eller Nordnorsk kunstnersenter, Boks 285, 8301 Svolvær.

Søknaden skal inneholde følgende:

  • Fullstendig utfylt søknadsskjema, inkludert budsjett og finansieringsplan
  • Kortfattet prosjektbeskrivelse med prosjektidé, plan for bruk av stipendet og reisens betydning for kunstneren (1/2 – 1 A4 -side)
  • CV
  • Relevant billedmateriale/skissemateriale/dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet – digitalt
  • Kunstnere som er tildelt GI, eller mottar arbeidsstipend fra Staten, kan ikke tildeles reisestipend

[LES MER PÅ NORDNORSK KUNSTNERSENTERS HJEMMESIDE]

Desember