Cookie Consent by TermsFeed Aktuelt - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Aktuelt

Skal skape folkehelse i hele fylket

Fylkesrådet har fordelt midler til ulike folkehelsetiltak. Tre tiltak i Ofoten, fem i Lofoten og fem i Vesterålen får midler til ulike aktiviteter.

Skal skape folkehelse i hele fylket

Fylkesrådet har fordelt midler til ulike folkehelsetiltak. Åtte søkere får midler i Salten.

Skal skape folkehelse i hele fylket

Fylkesrådet har fordelt midler til ulike folkehelsetiltak. Ni søkere får midler på Helgeland.

Alternativ opplæring skal sikre gjennomføring

    - Fylkesrådet sin visjon er at ALLE skal gjennomføre videregående opplæring og få en kompetanse. For å nå dette målet og unngå utenforskap vil vi også i fremtiden prioritere alternative utdanningsløp for de som trenger det, sier fylkesråd for utdanning, Elin Dahlseng Eide.

Voksen og uten fullført videregående skole?

  Hvis du er over 25 år og ikke har fullført videregående skole, har du fortsatt rett til gratis videregående opplæring. Som voksen finnes det mange ulike måter å ta videregående opplæring på.

Tar læreplassgarantien et steg videre 

      - Gjennom Samfunnskontrakten går fylkeskommunen, statsforvalteren, NHO, LO og KS sammen om ett felles mål: At alle kvalifiserte søkere i Nordland skal få til tilbud om læreplass, sier fylkesråd for utdanning Elin Dahlseng Eide.

Sørger for drift av Nordnorsk kunstmuseum i Bodø

Nå legger Nordland fylkeskommune inn driftsmidler for å sikre finansiering av Nordnorsk kunstmuseums planlagte filial i Bodø.

Drahjelp til nasjonalt beredskapssenter

  - Fylkesrådet støtter helhjertet NORDLAB som et nasjonalt innovasjonssenter for sikkerhet og beredskapssamvirke, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland og understreker at dette arbeidet har fått en sterkere aktualitet på grunn av krigen i Ukraina.

Ny rektor ved Sortland vgs.

  Mette Elisabeth Paulsen har takket ja til å bli ny rektor ved Sortland videregående skole, og etterfølger dermed Rune Lødemel som går av med pensjon 1. august.

Midlertidig løyve sikrer distriktmobil

Etter en måneds stands grunnet regelendringer rundt løyve, kan frivillighetssentralen i Vevelstad endelig legge ut på kjøreoppdrag for kommunens innbyggere.