Fylkesrådet har fordelt midler fra regjeringens 3. krisepakke til kommunale næringsfond i Nordland.

Fylkesrådet bevilger fire millioner kroner for å sikre framdriften i etableringen av Sjunkhatten folkehøgskole i Fauske kommune.- Denne skolen vil bli helt unik i Norge. Jeg har en god dialog med regjeringen rundt realiseringen av bygget og forventer at tilskuddet fra Nordland fylkeskommune blir avgjørende for å løse ut statstilskudd slik at spaden snart kan settes i jorda, sier fylkesråd for næring Linda Helén Haukland (KrF).

Nordland fylkesting har vedtatt Frivillighetsstrategi Nordland 2020-2024. Formålet er å legge til rette for at frivillig sektor styrkes og fortsatt skal kunne bidra til sterke og levende lokalsamfunn.

Stengt gjennom Kilvik natt til fredag 3. juli klokka 01:00–06.30 på grunn av asfaltering. Ingen omkjøringsmuligheter. 

Nordland fylkeskommune åpner for betaling med kort på hurtigbåtene, og intensiverer kontroller på bussene. -Alle passasjerer skal løse billett, påpeker fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

Forfatteren Ingvild Holvik er tildelt 100 000,- i arbeidsstipend. Det er fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark som deler ut det årlige stipendet.

  

 

 Fylkesrådet har bevilget 600 000 kroner fra DA-midlene til prosjektet Kulturveien 2019-2021, med virkeområde fra Saltstraumen til Saltdal.

For syvende år på rad øker andelen av elever som fullfører videregående opplæring i Nordland. 72,4 prosent av de som startet på Vg1 høsten 2013 fullførte og bestod på normert tid, eller i løpet av fem år (studieforberedende) eller seks år (yrkesfag). Det er det høyeste tallet Statistisk sentralbyrå (SSB) har målt i fylket.

 - Busskorrespondanse til togavganger og ankomster. Gjennomgående billett i en og samme bestilling. Og garanti for overgangen hvis forsinkelser oppstår. Slik oppsummerte nestleder i fylkesrådet Svein Eggesvik (Sp) den nye samarbeidsavtalen som ble underskrevet i dag mellom fylkeskommunene i nord og den nye operatøren på Nordlandsbanen Statens Järnvägar (SJ).

Tre fylkesvegtunneler holdes stengt på dagtid.