Staten må ta sin del av ansvaret for utbygging og utvikling av kunst- og kulturlivet i nord, er Landsdelsrådets tydelige budskap

  

 - Jeg mener vi burde lage en felles utviklingsstrategi for de neste 10 årene. Utfordringen går derfor til NHO, Innovasjon Norge og LO i Nordland om at vi i felleskap utvikler en «Made in Nordland»-strategi, sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll under Nordlandskonferansen 2020 i dag.

Fylkesrådet skrur takstene tilbake til 2019, og legger kun inn den generelle statlige prisstigningen på 3,1 prosent. I stedet legges det opp til en egen sommertakst.

Nordland fylkeskommune drifter 3 klinikker i nye Narvik kommune.

I dag er søkerlistene på topplederstillingene klare.

Statistikk over forekomst av selvmord i 2018 viser at det er en kraftig økning i selvmord på nasjonalt nivå, mens Nordland som et av få fylker opplever nedgang i registrert antall selvmord.

 

Den nye fylkesråden for utdanning i Nordland, Sandra Tønne (Ap), møtte en voksenklasse i helse- og oppvekstfag på Fauske videregående skole nylig  og lovet full innsats for voksnes opplæring i tiden fremover.

Fylkesrådet bevilger èn million kroner til Ungt Entreprenørskap Nordland, slik at planlagte aktiviteter kan gjennomføres i 2020.

Kom med forslag til kandidater! Frist: 26. januar 2020.

ITxTP er en organisasjon som jobber for å standardisere tekniske løsninger innen samferdsel. Når Nordland fylkeskommune nå blir med i foreningen er fire norske offentlige organisasjoner med i det internasjonale nettverket.