I konkurransen om det ti-årige anbudet om drift av buss i Salten, stakk Nordlandsbuss av med seieren.

  Fylkestinget har valgt medlemmer til nytt eldreråd for perioden 2019-2023.  

  - Moskenes kommune fortjener honnør for å ha gått inn i et partnerskap mot mobbing. I året som kommer vil jeg jobbe hardt for at de andre kommunene i Nordland skal gjøre det samme, sier mobbeombud i Nordland fylkeskommune Lasse Knutsen.

Er du voksen og ønsker å utdanne deg som agronom?

  Nyskapningen «Lærlingrådet i Nordland» skal fremme lærlingenes rettigheter og  bidra til en trygg læretid.

Fylkesrådet i Nordland bevilger seks millioner kroner til NordNorsk Reiseliv neste år.

Nordland fylkeskommune skal spare 60 millioner kroner på fylkesveg og fylkesvegferjer neste år. Det betyr endringer på noen fergeruter, som fylkesrådet kommuniserte allerede i oktober.

Fylkesrådet har vektlagt styrevedtaket i Helgelandssykehuset i sin innstilling til ny sykehusstruktur. - Vedtaket forskyver tyngdepunktet for sykehusstrukturen sørover på Helgeland. Da er det naturlig at Helse Nord tar utgangspunkt i Sandnessjøen som hovedsykehus, samtidig er det svært viktig å få et akuttsykehus lagt til Mo i Rana, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Trænværingen Sandra Tønne går inn som fungerende fylkesråd for utdanning fra 12. desember. Hun har 8 års erfaring som politiker i ungdoms-, kommune- og fylkestingspolitikken.