I 2021 overtar fylkeskommunen ansvaret for en rekke statlige kulturoppgaver. – problemet er at det ikke følger penger med, sier fylkesråd Kirsti Saxi.   

Oppdrettsselskapet Mowi Nord og Nordland fylkeskommune skrev under Nordlandskonferansen 2020 under en kontrakt som sikrer minst 19 læreplasser innen oppdrettsnæringen i Nordland.

Staten må ta sin del av ansvaret for utbygging og utvikling av kunst- og kulturlivet i nord, er Landsdelsrådets tydelige budskap

  

 - Jeg mener vi burde lage en felles utviklingsstrategi for de neste 10 årene. Utfordringen går derfor til NHO, Innovasjon Norge og LO i Nordland om at vi i felleskap utvikler en «Made in Nordland»-strategi, sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll under Nordlandskonferansen 2020 i dag.

Fylkesrådet skrur takstene tilbake til 2019, og legger kun inn den generelle statlige prisstigningen på 3,1 prosent. I stedet legges det opp til en egen sommertakst.

Nordland fylkeskommune drifter 3 klinikker i nye Narvik kommune.

I dag er søkerlistene på topplederstillingene klare.

Statistikk over forekomst av selvmord i 2018 viser at det er en kraftig økning i selvmord på nasjonalt nivå, mens Nordland som et av få fylker opplever nedgang i registrert antall selvmord.

 

Den nye fylkesråden for utdanning i Nordland, Sandra Tønne (Ap), møtte en voksenklasse i helse- og oppvekstfag på Fauske videregående skole nylig  og lovet full innsats for voksnes opplæring i tiden fremover.

Fylkesrådet bevilger èn million kroner til Ungt Entreprenørskap Nordland, slik at planlagte aktiviteter kan gjennomføres i 2020.