Sommerrutene på Helgeland er forlenget

 

-For å imøtekomme behovet til de fastboende blir det innført behovsanløp 3 dager i uken til og fra Nord-Solvær sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen (Sp).

 

Det sier Rainer Blix Berg (16), som er i sommerjobb ved Saltdal sykehjem. Det er tilskudd fra Nordland fylkeskommune omtalt som Ung + gammel = glad sommer som bidrar til at ungdom i kommuner i Nordland får sommerjobb ved institusjoner for eldre.

  

Regionalt forskningsfond Nordland (RFF Nordland) lyser ut midler til regionale hovedprosjekter - totalt 9 millioner kroner til bedriftsprosjekter og 5 millioner kroner til prosjekter i offentlig sektor i Nordland. Søknadsfristen er 16. september kl. 13:00.

I 2020 skal Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune dele ut 25,48 millioner kroner til prosjekter som støtter opp under regjeringens nordområdepolitikk. 

I dag ble første inntaket til videregående skole i Nordland gjennomført, og til sammen 8337 søkere fikk SMS fra Inntakskontoret. Svarfristen i første inntak er 14. juli.

Elever som skriver

Har du gått i videregående opplæring og ikke fått vitnemål eller fagbrev så har vi nå tilbud til deg hvis du er permittert eller utenfor arbeidslivet.

Pausested og fotostopp like før innkjøringen til tettstedet.

 Det er viktig for meg og for oss som er folkevalgte å høre ungdommens meninger, og å bruke disse i politikkutformingen, sier fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen.