PORTAL FOR SIGNERING OG BETALING FOR ELEV-PC OG LÆREMIDDELORDNING

For å gjøre utleveringen av elev-PC og læremidler så smidig som mulig, har Nordland fylkeskommune utviklet en egen skjemaløsning for digital signering og betaling for PC- og læremiddelordning. Denne løsningen gjelder kun for Vg1-elever skoleåret 2019-2020.

Skjemaløsningen er nå åpen for signering og betaling 
For å logge inn på skjemaløsningen går du inn via følgende knapp/lenke:
NB! For elever under 18 år må foresatte logge inn med egen ID (f. eks. BankID) for å kunne signere.
 

SMS med Feide-brukernavn sendes ut i løpet av ettermiddag/kveld onsdag 14. august.  

Informasjon om signering

SLIK FÅR DU TILGANG TIL SKJEMALØSNINGEN

Vi vil sende ut et informasjonsbrev til alle Vg1-elever (PDF, 48 kB) når inntaket er avsluttet. (Trykk på lenken for å åpne utsendt informasjon.)Her vil det være god beskrevet hvordan pålogging til signeringsløsningen skal skje. Brevet vil også legges ut på denne sidene.  
 

BETALING AV LEIE FOR ELEV-PC

Foresatte/signatar må ta stilling til betalingsmodell. I skjemaet for signering av PC-avtale må man velge mellom to betalingsmodeller. Disse er:

Modell 1: Elektronisk betaling av hele beløpet i dette skjemaet
Dersom du velger betalingsmodell 1 betaler du i dette skjemaet ved innsendelse. Fordi elektronisk betaling letter arbeidet for fylkeskommunen gis du i så tilfelle en reduksjon i pris på kr 400,-.
Totalt beløp blir kr 2798,-.

Modell 2: Årlig fakturering
Dersom du velger betalingsmodell 2 vil du motta faktura i posten.
Årlig fakturabeløp blir som følger:
kr 1051,- for skoleåret 2019/2020
kr 1066,- for skoleåret 2020/2021
kr 1081,- for skoleåret 2021/2022

Totalt beløp blir kr 3198,-.

Leiekostnader er regulert i forhold til stipendsatsene til det minste ikke behovsprøvde utstyrsstipendet fra Statens lånekasse

 

UTLÅN AV BØKER, LÆREBØKER OG ANDRE LÆREMIDLER

Lærebøkene som lånes ut gjennom gratis læremiddelordning er skolens eiendom. De skal derfor leveres tilbake ved skoleårets slutt eller ved avbrutt skolegang. Bøkene må ved innlevering være i tilfredsstillende forfatning. Med tilfredsstillende forfatning menes:  

  • Det skal ikke være notater, understrekninger eller bruk av markører i bøkene. 
  • Bøker skal ikke mangle sider, ha vannskade, være tilgriset eller på annen måte ha mer enn normal slitasje. 

For å forhindre forbytting av lærebøker skal eleven skrive navn i bøkene. Bøker som lånes ut gjennom skolens bibliotek, skal leveres tilbake i samsvar med Felles utlånsreglement for bibliotekene ved de videregående skolene i Nordland

 

GJELDENDE REGLEMENT

Reglement det refereres til i avtale fore elev-PC og læremidler :

INFORMASJON OM DATAUTSTYR FOR ELEVER

Årets elev-PC 2019 er en HP ProBook 440 G6. Dette er en datamaskin som tilfredsstiller kravene for programvare som skal brukes i opplæringen. Datamaskinen kommer med sekk.

 

PROBLEMER MED Å FÅ SIGNERT I SKJEMALØSNINGEN?

Etter innlogging må Feide-brukernavn til eleven legges inn. Feide-brukernavn sendes ut i SMS til mobilnummeret eleven la inn Vigo, ved søking til skoleplass. 
Elever som ikke har mottatt SMS med informasjon om Feide-brukernavn kan kontakte oss på elevavtale@nfk.no for å få tilsendt Feide-brukernavn.

For elever under 18 år er det foresatte som skal logge inn og signer i skjemaløsningen. (Er du under 18 år vil du ikke få mulighet til å signere elektronisk i løsningen.) 

Elever som av ulike grunner ikke kan få avtalen signert av en foresatt/myndig person må ta kontakt med skolens administrasjon ved skolestart. Her vil de få veiledning på hvordan de skal få signert avtale som gir tilgang til elevPC og læremidler. 

Hvis det oppstår problemer med innlogging til skjemaløsningen, eller det er andre spørsmål om ordningen, så kan dette sendes inn på epost til elevavtale@nfk.no Her vil vi besvare henvendelser så fort som mulig.