Søknader

Du finner søknader i forbindelse med fylkesveg på denne siden. 

Noen av søknadene sender deg til Statens vegvesens nettsider. Da fyller du ut søknadsskjema hos dem. Skjemaet vil automatisk sendes til rett instans.

Søknader fylkesveg

Søknad om avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.

Les mer og søk på statens vegvesens nettsider

Du finner søknadsskjema og alt du trenger på sidene hos SVV,

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse til det.

Les mer og søk på nettsidene til Statens vegvesen

Arbeidsvarsling på riks- eller fylkesveg

Statens vegvesen behandler alle søknader om arbeidsvarsling på riks- eller fylkesveg.

Søknad sendes på e-post til arbeidsvarslingnordland@vegvesen.no 

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på nettsidene til Statens vegvesen

 

Siden er under uttesting. Bruk lenkene over. Alt under denne linja er ikke i drift enda.

Søknad for å arrangere sykkelritt

For å kunne arrangere sykkelritt på vei må arrangør av sykkelrittet få tillatelse fra Statens vegvesen.

Dispensasjon for spesialtransport

Søknad om dispensasjon for spesialtransport skal sendes elektronisk via nettjenesten VegSak.

Søknad om reklame langs veg

Du må søke om tillatelse fra for å sette opp reklame langs riksvei. For reklame langs fylkesveier må du søke fylkeskommunen.

Dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse til det.