Søknader

Du finner søknader i forbindelse med fylkesveg på denne siden. 

Noen av søknadene sender deg til Statens vegvesens nettsider. Da fyller du ut søknadsskjema hos dem. Skjemaet vil automatisk sendes til rett instans.

Søknader fylkesveg

Søknad om avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.

Les mer og søk på statens vegvesens nettsider

Du finner søknadsskjema og alt du trenger på sidene hos SVV,

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Planlegger du å sette opp en bygning langs veien må du søke om tillatelse til det.

Les mer og søk på nettsidene til Statens vegvesen

Arbeidsvarsling på riks- eller fylkesveg

Statens vegvesen behandler alle søknader om arbeidsvarsling på riks- eller fylkesveg.

Søknad sendes på e-post til arbeidsvarslingnordland@vegvesen.no 

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på nettsidene til Statens vegvesen