Cookie Consent by TermsFeed Fylkeskommunalt tilskudd til friluftsliv - 2024 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Støtte til friluftsliv

Tilrettelegging av friluftsområder for personer med funksjonsnedsettelse, friluftskurs og aktivitetsdager er blant tiltakene som får støtte fra fylkeskommunens tilskuddsordning for friluftsliv. 

Tilrettelagt tursti med fjell i horisonten. Foto - Klikk for stort bilde

Til sammen er det fordelt 780 974,- i denne omgang. 

Gode helseeffekter


Forskning har vist at nærhet til natur og mulighetene for å være fysisk aktiv, har avgjørende betydning for hvor aktive folk er. Tilrettelagte naturområder nært der folk bor, gir gode forutsetninger for at mange kan drive friluftsliv.

-    Friluftsliv er en viktig kilde til livskvalitet og folkehelse. I tillegg er det en god integrerings- og inkluderingsarena og kan utøves av de fleste sier Arne Ivar Mikalsen, fylkesråd for samfunn, kultur og miljø.

Som også trekker frem at kunnskap om, og opplevelser i naturen, bidrar til at naturen tas bedre vare på.

Om tilskuddsordningen 


Den fylkeskommunale tilskuddsordningen til friluftsliv komplementerer ordningen Friluftsliv – statlig tilskudd som forvaltes av fylkeskommunen. Fylkeskommunale midler går hovedsakelig til tilrettelegging, informasjonstiltak, motivasjons- og stimuleringstiltak, tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende anlegg/områder og tiltak som generelt gir et økt engasjement for friluftsliv. Statlig tilskudd går til aktivitetsskapende og kompetansebyggende tiltak.
 

Tilskudd til friluftsliv 2024
Søker Prosjekt Søkt beløp Vedtak inntil
Helgeland      
Mosåsens Venner Dekke til rasteplass for handikappede 20 000 15 000
Hellfjell Ungdomslag Klopping av sårbare områder til trimkasser 70 000 28 000
Mosåsens Venner Utvidelse av klatrepark Mosåsen nærturområde 35 000 20 000
Helgeland Friluftsråd Sikteskive Herøy 15 000 7 000
Helgeland Friluftsråd Kyststi Alstahaug 12 000 8 000
Helgeland Friluftsråd Tilrettelegging Forneset. Leirfjord  25 000 20 000
Helgeland Friluftsråd Turskilt Dolstadåsen 10 000 7 000
Helgeland Friluftsråd Fiskestier og fiskeplasser langs Vefsna 20 000 8 000
Trollfjell Friluftsråd Friluftskurs og aktivitetsdager for innvandrere 40 000 30 000
Trollfjell Friluftsråd Aktivitetsdager for alle 20 000 20 000
Polarsirkelen Friluftsråd Klopping av stier og turveger 50 000 28 000
Ulvangen Velforening Oppgradering av badeplass - tilrettelegging for funksjonshemmede 60 000 28 000
Camp Granmoen Ut i naturen til campen 50 000 28 000
Sandnessjøen og omegn turistforening Nye turstier og vedlikehold av gamle turstier 50 000 28 000
Alstadhaug & Leirfjord jeger og fiskeforening Skogens Eventyrland 100 000 18 974
Vefsn Jeger og fisk Tilskudd til sosialt samlingspunkt 80 000 25 000
Trollfjell Friluftsråd Nær i naturen-fjellcamp 35 000 15 000
Salten      
Stimarka hytteforening Bygging av gapahuk 40 000 20 000
Hauan aktivitetssenter Tursti 200 000 30 000
Fau Steigenskolen Nordfold Naturlekeplass i Nordfold Friluftsområde 60 000 30 000
Tverlandet Idrettslag O-gruppa Stolpejakt på Mjelle, Ausvika og Saltstraumen 30 000 15 000
Stiftelsen Kirkens bymisjon Nordland Utstyr Skattekammeret/Bua 150 000 57 000
Ofoten      
Rønningstomta vel Uteliv i all slags vær 60 000 20 000
Rønningstomta vel Tilgjengelig friluftsliv-midt i byen 40 000 20 000
Ankenes Alpinklubb Aktivitetsdag for rus og psykisk helse 21 000 10 000
Midtre Hålogaland Friluftsråd Ungdom i natur 25 000 15 000
Lofoten      
Grendelaget Ostad, Skjerpen & Nymark Trivselsplass for alle 86 000 30 000
Alstad og omegn grendelag Oppgradere Pollstien 30 000 20 000
Laukvik fritidsklubb Stimulering til friluftsaktivitet 85 000 30 000
Vesterålen      
Vesterålen Friluftsråd Friluftsliv til ungdom 50 000 30 000
Hovden Grendelag Merking av turstier i Hovden og informasjonstavle om disse 18 000 10 000
Lødingen Kystlag PARKERING TIL TURSTI YTTERSTADFJELLET 20 000 15 000
Børøya Boligforening Kyststi langs Børøysundet 60 000 30 000
Lødingen Kystlag Kystfriluftsliv i Vestbygda 20 000 10 000
Fylkesdekkende      
LNT Nordland Med sidrumpa gubber og kjerringer på ville veier 50 000 30 000
Foreningen for hjertesyke barn-Nordland Ungdomssamling 40 000 25 000