Cookie Consent by TermsFeed tilskudd til idrettstiltak og kulturtiltak - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Tilskudd til idrettstiltak og kulturtiltak, funksjonshemmede og idrett utenom NIK

Nordland fylkeskommune lyser ut ekstra tilskudd til idrettstiltak og kulturtiltak, funksjonshemmede og idrett utenom NIK.

Nordland fylkeskommune har over år støttet tiltak til idrett for personer med funksjonsnedsettelser. Arbeidet i det frivillige skyttervesenet og Barentsidrett dekker aktivitet og deltakere fra hele Nordland. Grunnet nedskalerte arrangementer i koronaperioden ble det gjennomført nedskalerte arrangement der det ble inndratt noe av tilskuddsmidlene som opprinnelig var tiltenkt de ulike arrangementene.

Inndratte midler lyses nå ut som en egen søkbar tilskuddsordning med tilsvarende formål og brukergrupper. Midlene er tenkt å styrke gjeldende arrangement som får årlig støtte, samt rom for mindre prosjekter i for gjeldende eller nye organisasjoner.

Tilskuddsordningen reflekterer mangfoldet i folkehelsearbeidet, og er viktige verktøy for å nå målene for fylkeskommunens folkehelsearbeid.

Fylkesrådet vedtok i 2016 (436/2016) at Idretts- og kulturtiltak for funksjonshemmede omgjøres til årlige faste rammetilskudd for å skape forutsigbarhet for organisasjonene.

Vedtakets punkt 5: «Idretts- og kulturtiltak for personer med funksjonsnedsettelser omgjøres til årlige faste rammetilskudd for å skape forutsigbarhet for organisasjonene». Det bør likevelskrives beslutningsdokument, nå fylkesrådssak, for de aktuelle sakene hvert år. Arrangøreneskal kunne planlegge aktiviteter, gjøre bestillinger og sende ut invitasjoner med visshet om en viss andel tilskudd.

Krav til søknaden

  • Søkers navn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse
  • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot
  • Opplysninger om samarbeid med kommunen eller andre aktører om tiltaket
  • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Søknadsbeløp må spesifiseres

Søknaden sendes inn per e-post til post@nfk.no innen 1. oktober med kopi til Lars Nystadbakk larnys@nfk.no.

Rapportering

Rapportering skjer innen utgangen av desember 2024 med kort beskrivelse av arrangementet og regnskap. Rapport sendes til post@nfk.no