Kulturminner

Klikk for stort bilde

 

Nordland fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet og skal forvalte Nordlands kulturminner av regional og nasjonal verdi.

Kulturminner er spor etter menneskelig virksomhet, og omfatter både fysiske spor, gjenstander og steder det knytter seg historiske hendelser, tro og tradisjon til. Kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredete og kalles gjerne fornminner. Kulturminner yngre enn 1537 omfatter blant annet verneverdige bygninger og anlegg.

Nordland har mange verdifulle kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminnene er ikke-fornybare ressurser som skal ivaretas som kilder til både identitet, kunnskap og opplevelse. Ofte bevares kulturminnene best gjennom bruk, og det er sentralt at dette gjøres på en bærekraftig måte. Kulturminner er viktige ressurser både i seg selv og som ressurser i steds- og næringsutvikling.

Nordlands kulturarv bør ivaretas i et langsiktig perspektiv og i samarbeid med både kommuner, lokalmuseum og ikke minst eiere av kulturminnene.

(15.02.2019)

Nordland fylkeskommune og Bodø kommune inviterer kulturaktører, kulturinstitusjoner, kommuner og andre til å bli med og spille inn gode forslag til prosjekter og program til søknaden Bodø skal sende for å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024.

(15.02.2019)

Som et ledd i revidering av Fotefar mot nord inviterer Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner til et arbeidsseminar om formidlingsprosjektet.

 

 

 

 

 

(15.02.2019)

Nordland fylkeskommune utlyser med dette tilskudd til bygningsvernprosjekter i Vegaøyan verdensarvområde og buffersone for 2019.

(24.10.2017)

 

Nordland fylkeskommune utlyser fem tilskudd på kr. 100.000,- til bygningsvernprosjekter i fylket.

(16.08.2017)

Huset ble funnet da Nordland fylkeskommune denne uken gjorde arkeologiske undersøkelser på Gildeskål kirkested, på oppdrag fra Gildeskål kommune.

(26.06.2017)

20.-23. juni var det 75 års minnemarkering av de første jugoslaviske fangene som kom til Nordland under andre verdenskrig. Med på markeringen var en stor delegasjon fra Serbia.

(04.05.2017)

 

Hans Majestet Kong Harald kommer til Saltdal 22. juni for å delta på 75-års minnemarkering for de jugoslaviske fangene i Nordland
 

(23.01.2017)

Denne uken reiser en delegasjon fra Nordland til Vojvodina i Serbia for å planlegge en minnemarkering for jugoslaviske krigsfanger.

Ansvarlig

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, klima og miljø
Geir Davidsen
seksjonsleder for Kulturminner i Nordland