Cookie Consent by TermsFeed Webinar - Sømnas erfaringer fra prosjekt "Robust oppvekst?" - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Webinar - Sømnas erfaringer fra prosjekt "Robust oppvekst?"

Sømna kommune deler sine erfaringer fra deltakelse i Program for folkehelsearbeid og deres prosjekt “Robust oppvekst? En evaluering og styrking av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen”. 
Tidspunkt: 7. desember 10.00 - 11.00.

Fire ungdommer samlet rundt et bord på moloen i Bodø - Klikk for stort bilde

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven.  Barn og unge er prioritert målgruppen. Tretten kommuner i Nordland har foreløpig deltatt i programmet,  og nye kommuner har søkt om opptak.

Programmet skal stimulere til utvikling av lokale tiltak gjennom samarbeid med kommunene og forsknings- og kompetansemiljøer. Det er kommunene som foreslår tiltak, basert på eget utfordringsbilde, målsettinger og planer.

 

Et av målene med programmet er å dele erfaringer med andre kommuner og gjøre gode tiltak tilgjengelig for flere. Sømna kommune er nå inne i prosjektets femte og siste år,  hvor de har fått evaluert og utviklet konseptet. 

Om prosjektet i Sømna

Sømna kommune hadde en rekke forebyggende program og tiltak i barnehage, skole, helsestasjon og kommunen for øvrig.  Det ble tidlig i prosjektet foretatt en evaluering av tiltakene og gjort vurderinger på hva kommunen skulle satse videre på.  Prosjektet har hatt fokus på den røde tråden i det forebyggende arbeidet,  samt å styrke det primærforebyggende arbeidet ved å etablere strukturer og rammer på systemnivå.

Prosjektet ble i 2021 utvidet til også å omhandle oppvekstplan, forebyggende plan og implementering av BTI-modellen (bedre tverrfaglig innsats).  Alt henger sammen og gode prosesser, involvering og medvirkning er nøkkelfaktorer skal man lykkes med å nå målene som er satt i program for folkehelse og de lokale målene på systemnivå: Bedre tverrfaglig samarbeid med fokus på forebygging, tidlig innsats og god kvalitet i tjenestene. Og på individnivå: Bidra til en trygg og robust oppvekst der barn og unge opplever god fysisk og psykisk helse, å mestre livets opp- og nedturer, samt god livskvalitet og trivsel. 

Påmelding til webinar
Webinaret er åpent for alle som ønsker å delta.  Det legges til rette for spørsmål mot slutten av webinaret.  
Webinaret tas opp og publiseres på fylkeskommunens nettside i etterkant. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Malgorzata Maria Dvorakova.

 Mer informasjon om Program for folkehelsearbeid i kommunene