Cookie Consent by TermsFeed Møteplan og dokumenter 20.10.2021 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Møteplan og dokumenter 20.10.2021

Møteplan:

09:30 - 11:00  Områderegulering for Nyland øst i Vefsn kommune

Legge til rette for utvikling av avsatt industriområde på Nyland Øst i samspill med utviklinga av utfylling av regulert område i Holandsvika /Drevjaleira. Ny internveg osv. Utviklingen skal legge til rette for grønne industrivirksomheter.

Referat

Her finner du dokumentene til møtet

Saksdokumenter

Innspill

 1. Innspill ved varsel om ytterligere utvidelse av planområdet for områderegulering - Nyland øst i Vefsn (PDF, 2 MB)
 2. Bane NORs uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring avr.pdf (PDF, 207 kB)
 3. Direktoratet for mineralforvaltning - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag.PDF (PDF, 671 kB)
 4. DSB - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for områderegulering Nyland øst.pdf (PDF, 148 kB)
 5. Bane Nor - Bane NORs uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av (2).pdf (PDF, 207 kB)
 6. Direktoratet for mineralforvaltning - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag (2).PDF (PDF, 671 kB)
 7. DSB - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for områderegulering Nyland øst (2).pdf (PDF, 148 kB)
 8. Linea_Innspill til planarbeid - Nyland i Vefsn.docx (PDF, 2 MB)
 9. Nordland Fylkeskommune - Innspill - Varsel om oppstart av planarbeid områderegulering Nyland øst.pdf (PDF, 388 kB)
 10. Jan-Erik Nilsskog - Innspill til planarbeider Nyland Øst.htm (PDF, 839 kB)Innspill fra NVE .PDF (PDF, 772 kB)
 11. Fra Nyland og omegn Velforening - Merknad til områderegulering for nyland øst..htm (PDF, 186 kB)
 12. Innspill fra Arne Berg Pedersen og Merete B Pedersen - Områderegulering Nyland øst.htm (PDF, 279 kB)
 13. Innspill fra private på eiendommene194_6 og 198_3.pdf (PDF, 303 kB)
 14. Statens vegvesen - Innspill til oppstart av arbeid med områdereguleringsplan.pdf (PDF, 43 kB)
 15. Uttalelse fra Statnett - Varsel om oppstart av planarbeid og høring - Forslag til planprogram for områderegulering Nyland øst - (PDF, 2 MB)
 16. Uttalelse fra Statsforvalteren - varsel om oppstart av planarbeid og høring av til planprogram for områderegulering Nyland øst,p (PDF, 423 kB)
 17. Uttalelse - Varsel om oppstart av planarbeid og høringInnspill fra Statnett - Forslag til planprogram for områderegulering Nylan (PDF, 2 MB)
 18. Nyland øst- stadfesting av planprogram, del 1 av 2 (PDF, 3 MB)
 19. Uttalelse fra Norsk Ornitologisk forening (NOF) - 20210386 Planarbeid og høring av forslag til planprogram for områderegulering (PDF, 429 kB)
 20. Uttalelse fra Avinor.pdf (PDF, 647 kB)
 21. Uttallelse fra Banenor.pdf (PDF, 98 kB)
 22. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning.PDF (PDF, 562 kB)
 23. NVEs innspill - Høring - Varsel om utvidelse av planområdet - Områdereguleringsplan for Nyland øst - Vefsn kommune .PDF (PDF, 652 kB)
 24. Uttalelse fra Statens vegvesen.pdf (PDF, 43 kB)
 25. Områderegulering for Nyland øst (PDF, 67 kB)