Cookie Consent by TermsFeed Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner i Nordland kan søke tilskudd for 2024 til etablering av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

I statsbudsjettet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2024 foreslås det å videreføre tilskuddet til etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud med 21,8 mill. kroner. For Nordlands del betyr det at rundt kr 2 300 000 skal fordeles. Nordland fylkeskommune lyser ut midlene, med forbehold om endelig godkjent statsbudsjett senest i februar 2024. 
 

Formål

Stimulere til utvikling av kommunale helse- og omsorgstjenester som støtter opp under og realiserer målene i Samhandlingsreformen og NCD strategien om å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge sykdom, bidra til mestring av sykdom og til bedret ressursutnyttelse av samlet innsats i helse- og omsorgssektoren.

Stimulere kommunene til etablering av og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom

Hvem kan søke

  • Kommuner
  • Det oppfordres til interkommunalt samarbeid. En kommune må da stå som søker på vegne av fellesskapet og vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for prosjektet i hele prosjektperioden.
  • Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over tilskuddsordningen.

Søknad skal inneholde

  • Søkers mål med tilskuddet
  • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes tilskudd til
  • Budsjett (skal kunne sammenlignes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
  • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
  • Egenfinansiering
  • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som kan sikre korrekt rapportering og måloppnåelse
  • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt.

Hva kan støttes

Regelverk for tilskuddsordningen, godkjent av HOD 11.01.2022 (PDF, 167 kB)

Tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Søknadsfrist

15. mars. NB! Bruker må opprettes.
Søknadsskjema

Rapporteringsfrist

For 2023 midler skal rapportering skje innen 31.04.2024. Rapport sendes til post@nfk.no

Søknadsfrist: 15. mars