Cookie Consent by TermsFeed Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder

Tilskuddsordningen kan kun benyttes til tiltak i statlig sikrede friluftsområder.

Formål

Å fremme friluftsaktivitet gjennom naturvennlig tilrettelegging og skjøtsel. Tilskuddsordningen kan kun benyttes til tiltak i statlig sikrede friluftsområder.

Finn de statlig sikrede friluftsområder i Nordland på kartportalen til miljødirektoratet

Hvem kan søke?

Bare kommuner og interkommunale friluftsråd, men en frivillig organisasjon kan ta hand om den daglige driften. Kommunale foretak kan ikke stå som søker.  

Søknadsfrist

1. februar. 

Hva kan støttes?

Det er ønskelig med universell utforming av friluftslivsområdene slik at alle får muligheter til naturopplevelse, uansett alder og ferdighetsnivå. Aktuelle tiltak er for eksempel informasjonstavler, opparbeiding av adkomst og parkeringsplass, turvei eller tursti, fiskeplasser, tiltak for tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, badeplass, brygge, toalett, søppelstativ, formidling av kulturminner, tilplanting og skjøtsel.    

Vilkår

Mer informasjon om tilskuddsordningene finnes på Miljødirektoratet sine nettsider. Støttenivå Inntil 50 prosent av godkjente kostnader.

Krav til søknad

Det blir stilt krav om at kommune/friluftsråd har utarbeidet forvaltningsplan for friluftslivsområdet. Planen bør følge ”Mal for forvaltningsplan”, være godkjent av fylkeskommunen og være innenfor planperioden.

Søknad og rapportering

Miljødirektoratet - Søknadssenter (miljodirektoratet.no)