Cookie Consent by TermsFeed Friluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Friluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd

Formålet med ordningen er å fremme friluftslivet og stimulere til at flest mulig får anledning til å drive friluftsliv.

Hvem kan søke?

Frivillige lag/foreninger, samt interkommunale friluftsråd og regionråd

Hva kan støttes?

Informasjonstiltak

Fysisk tilrettelegging

Motivasjons- og stimuleringstiltak

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

Tiltak rettet mot barn og unge

Tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende anlegg/områder

Tiltak som generelt medfører et økt engasjement for friluftsliv

Tiltak der søker aktiv rekrutterer nye grupper

Tiltak som er inkluderende, samt bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert.

Vilkår

Tiltak som kvalifiserer for tilskudd fra statlige spillemidler vil ikke bli prioritert

Tiltaket skal være åpent for allmennheten 

Alle tilrettelegginger skal avklares med Kulturminner i Nordland for å sikre at kulturminner ikke påvirkes negativt av tiltaket

Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år

Det gis ikke tilskudd til tiltak som er gjennomført før søknadsfristen

Krav til søknaden

Søknaden sendes inn elektronisk på standard søknadsskjema. Når du skal søke, må følgende opplysninger oppgis:

Søkers navn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer

Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot

Opplysninger om samarbeid med kommunen eller andre aktører om tiltaket

Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet

Budsjett og finansieringsplan

Spesifisert søknadsbeløp

Søknadsfrist

1. februar.

Søk her

Rapportering

Fra og med 2023 sendes søknader gjennom Regionalforvaltning.no. Der skal man også rapportere på tilskuddet. 

Skal man rapportere på tilskudd gitt tidligere år, benytter man rapporteringsskjemaet under. 

Rapporteringsskjema

 

1. februar