Cookie Consent by TermsFeed Friluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Friluftsliv - fylkeskommunalt tilskudd

Stimulering, informasjon og fysisk tilrettelegging for friluftsliv. Tiltak som er inkluderende, samt bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert.

Hvem kan søke?

Frivillige lag/foreninger, samt interkommunale friluftsråd og regionråd

Hva kan støttes?

 • Informasjonstiltak

 • Fysisk tilrettelegging

 • Motivasjons- og stimuleringstiltak

 • Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

 • Tiltak rettet mot barn og unge

 • Tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende anlegg/områder

 • Tiltak som generelt medfører et økt engasjement for friluftsliv

 • Tiltak der søker aktiv rekrutterer nye grupper

Tiltak som er inkluderende, samt bidrar til å utjevne sosiale ulikheter, vil bli prioritert.

Vilkår

 • Tiltak som kvalifiserer for tilskudd fra statlige spillemidler vil ikke bli prioritert

 • Tiltaket skal være åpent for allmennheten 

 • Alle tilrettelegginger skal avklares med Kulturminner i Nordland for å sikre at kulturminner ikke påvirkes negativt av tiltaket

 • Tildeling av midler gis kun for et år av gangen. Tilskudd gis som hovedregel ikke utover tre år

Krav til søknaden

Søknaden sendes inn elektronisk på standard søknadsskjema. Når du skal søke, må følgende opplysninger oppgis:

 • Søkers navn og adresse, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-postadresse og telefonnummer

 • Kort beskrivelse av tiltaket/prosjektet, samt hvilke målgrupper det er rettet mot

 • Opplysninger om samarbeid med kommunen eller andre aktører om tiltaket

 • Tidsplan for gjennomføring av tiltaket/prosjektet

 • Budsjett og finansieringsplan

 • Søknadsbeløp må spesifiseres

Søknadsfrist

1. februar

Søknadsskjema

Rapporteringsskjema