Cookie Consent by TermsFeed Aktuelt - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Aktuelt

155 000 folkehelsekroner til Saltdal

Gjennom et folkehelseprosjekt ønsker Saltdal kommune å øke trivsel, tilhørighet og livsglede hos barn og unge i kommunen. Nordland fylkeskommune støtter tiltaket med 155 000 kroner.

200 000 folkehelsekroner til Røst

Gjennom et folkehelseprosjekt ønsker Røst kommune å styrke tilhørigheten, identiteten, deltakelsen og tryggheten til barn og unge. Nordland fylkeskommune støtter tiltaket med 200 000 kroner.

Satser på landbruket i nord

25 millioner kroner årlig fra stat og fylkeskommunene til bærekraftig matproduksjon i Nord-Norge er et kjempeløft for landbruksnæringen, sier en begeistret fylkesråd Linda Helen Haukland.

Meld deg på Nordlandskonferansen 2023!

Beredskap, trygghet, ung inkludering og samfunnsutvikling i det grønne skiftet er noen av temaene som løftes fram på Nordlandskonferansen i Bodø onsdag 8. februar og torsdag 9. februar 2023.  

Opplæringsfartøy på plass ved Vest-Lofoten vgs

75 fot store Vårheim blir nytt opplæringsfartøy ved Vest-Lofoten videregående skole.

Kritisk tenking på timeplanen

Ni lærere har kritisk tenking på egen timeplan. I prosjekt Fulvis, er målet å utvikle egen undervisningspraksis slik at elevene blir enda bedre i kritisk refleksjon. – Viktigere enn noen gang, sier lærer på Bodin videregående skole, Pål Hernes Fiva.

Prioriterer unge ukrainske flyktninger 

-Russlands invasjon av Ukraina har ført til at mange ukrainske borgere nå er på flukt. I Norge og Nordland skal vi ta imot disse flyktningene på en god og verdig måte. Det er nettopp derfor vi nå foreslår å bruke om lag 2 millioner kroner for å få unge ukrainske flyktninger raskt inn i norskopplæring, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide (Ap).     

Naturregnskap for Lofoten

Fylkesrådet bevilger 700 000 kroner til Lofotrådet for å gjennomføre et forprosjekt om naturregnskap. -Et naturregnskap vil bli et viktig verktøy som gir bedre beslutningsgrunnlag for planleggere og beslutningstakere, sier fylkesrådets nestleder Svein Øien Eggesvik.

- Viktig at det nå skapes arbeidsplasser i nord

- Nå er det viktig å sikre at ringvirkninger av Aker BPs utbygginger treffer Nordland i større grad enn ved tidligere prosjekter, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland.

Bevilger fem millioner kroner til ny industrikai på Sør-Arnøy

Nordland fylkeskommune har inngått samarbeid med Gildeskål kommune om å få på plass ny industrikai på Buskjæret.