Cookie Consent by TermsFeed Aktuelt - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Aktuelt

Nordnorsk  Kunstmuseum, avdeling Nordland – utvikling av en kunstinstitusjon fra idé til handling

Den 26. mars la kulturminister Abid Raja frem regjeringens forslag til ny museumsmelding; Meld.St.23, Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid . Stor var gleden da vi kunne lese følgende: Kulturdepartementet vil difor dei komande åra prioritera ein tiltakspakke som er kalla Kunst i nord.

Flere betalingsmuligheter på regionbussen

Fra 10. mai kan du igjen betale med bankkort på mange av regionbussene.

55 millioner kroner til The Whale

Fylkesrådet i Nordland ønsker å bruke 55 millioner kroner til The Whale på Andøy. -Vi ønsker å bruke noe av mindreforbruket fra i fjor, og løfter dette inn til fylkestinget i juni, forklarer fylkesrådsleder Norvoll.

Dobler årets sommerjobb- og aktivitetstilskudd

Nordland fylkeskommune legger 3 millioner kroner på bordet til sommerjobb og aktiviteter for unge i sommer.

Øker ferjekapasiteten på fylkesveg 17 i sommer

Med fjoråret i minne, der koronasituasjonen ga begrensede muligheter for utenlandsreiser, antas det at også sommeren 2021 vil være preget av mange reisende med egen bil i Nordland. Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen vil være i forkant, og styrker ferjekapasiteten.  

Tilskudd til vilttiltak for 2021

Fylkesråd for kultur, klima, miljø, Kirsti Saxi, har bevilget tilskudd til vilttiltak for 2021. Totalt ble det innvilget søknader for 867 200 kroner.              

MS Liv Grannes kom til Helgeland i går

Den nye hurtigbåten MS Liv Grannes kom til Helgeland i går.

Møttes for å diskutere ferje

Når det nye lakseslakteriet på Sør-Arnøy står ferdig til høsten, vil 11 vogntog frakte 200 tonn laks hver eneste dag fra øya. Bedriften frykter sprengt ferjekapasitet.

Jobber videre med å sikre Nordland kunst- og filmhøgskole 

Fylkestinget sa i dag enstemmig ja til å videreføre driften av Nordland kunst- og filmhøgskole i Kabelvåg midlertidig. Det innebærer at skolen kan ta opp nye studenter til høsten, og skolens budsjett for 2021 økes med 1,5 millioner kroner. Fylkesrådet etablerer også et eget prosjekt som skal sikre overføring av Nordland kunst- og filmhøgskole til et universitet. 

Et dobbelt spor med tidobbel grønn gevinst

  I Nasjonal transportplan foreslås det nærmere 400 milliarder kroner til jernbane investeringer . Av dette  går  bare  én  promille til de to jernbanestrekningene i nord ,  Nordlandsbanen og Ofotbanen.