Cookie Consent by TermsFeed Forvaltning av høstbart vilt og innlandsfisk - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Forvaltning av høstbart vilt og innlandsfisk

Fylkeskommunen har det regionale forvalteransvaret for alt jaktbart vilt, mens dette lokalt ligger hos kommunene. Jakt på kystsel er fylkeskommunens ansvar direkte og søknader om tillatelse til slik jakt sendes fylkeskommunen . Statsforvalteren forvalter de store rovviltartene og all anadrom laksefisk. Fylkeskommunen har forvalteransvaret for annen ferskvannsfisk.

Fylkeskommunen har regionalt forvaltningsansvar for de fleste høstbare arter av vilt og innlandsfisk. Viktigst i Nordland er hjorteviltet, spesielt elg, men både rådyr og i senere tid også hjort øker sin utbredelse. Lokalt er det kommunene som forvalter viltstammene, f.eks. ved å tildele fellingskvoter for jakt. Fylkeskommunens hovedrolle er som veileder, tilrettelegger og koordinator for forvaltningen. Vi forvalter også tilskudd til viltformål. Dette kan du lese mer om under tilskudd 

Ansvaret gjelder også forvaltning av innlandsfiskeressursene i fylket, med vekt på bevaring av gode fiskemuligheter for fritidsfiskere og økt verdiskaping. Spørsmål om innlandsfiske (ikke-anadrome arter) og om jakt på småvilt, hjortevilt og sel kan rettes til Seksjon Næringsutvikling i avdeling Samfunnsutvikling. De anadrome artene laks, sjøørret og sjørøye forvaltes av Statsforvalteren i Nordland.

Statsforvalteren i Nordland har også forvaltningsansvaret for våre største rovdyr. Jakt etter disse artene skjer gjennom årlig lisenstildeling. statsforvalteren har også forvaltningsansvar for grågås, slik at søknader om tidligere jaktstart på denne arten skal sendes dit.

Har du spørsmål, kontakt: Håkon Renolen - 911 93 162 - hakren@nfk.no

Merk: myndighet til å godkjenne skuddpremier er delegert til kommunene. Nordland fylkeskommune skal likevel ha saker om skuddpremie til uttalelse. Skuddpremie kan bare fastsettes for viltarter som har jakttid og som gjør skade (§ 51 i Viltloven). 

Artikkelliste