Kultur

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes oppgaver innenfor kulturfeltet spenner over et svært vidt felt - tilskuddsordninger, arkiv, barn og unge, film, bibliotek, kulturvern, museer, musikk, scenekunst og visuell kunst.

 

Fylkesrådet bevilger èn million kroner fra DA-midlene til en ny utstilling om norsk sivil luftfart. 

Fylkesrådet gir 300 000 kroner til en permanent utstilling om Vensmoen i forbindelse med institusjonens hundreårsjubileum i 2017. 

 

Lofoten og Vesterålen orkesterforening (LVO) gis 300 000 kr i tilskudd fra Nordland fylkeskommune for 2016. 

 

 

Klassen fra Aust-Lofoten videregående skole som skal delta i jury for Ungdommens kritikerpris får 10 000 kroner fra fylkesråd Ingelin Noresjø (KrF).

 

 

Årets reisestipend til kunstnere er nå tildelt.

Nordnorsk kunstnersenter administrerer Nordland fylkeskommunes reisestipend for billedkunstnere og kunsthåndverkere. Stipendet lyses ut og deles ut hvert år. Formålet med stipendet er å stimulere til faglig videreutvikling gjennom studiereiser utenfor Norge. 

Skulpturlandskap Nordland fikk 14. desember Norsk kulturråds ærespris. I den forbindelse arrangerte Nordland fylkeskommune et seminar om veien videre for det unike kunstprosjektet. 

 - Det er helt fantastisk å motta Norges viktigste kulturpris til et prosjekt som hele Nordland har eierskap til.


Nordland fylkeskommune har som mål å bidra til å utvikle gode forutsetninger for et sterkt og konkurransekraftig filmmiljø og bidra til økt filmproduksjon i landsdelen. 

Nordland fylkeskommune har ansvar for utvikling av arkiv- bibliotek- og museumssektoren i Nordland, både i fylkeskommunens egen virksomhet, og mot ABM-institusjoner i fylket.

Ansvarlig

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, klima og miljø