Kultur

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes oppgaver innenfor kulturfeltet spenner over et svært vidt felt - tilskuddsordninger, arkiv, barn og unge, film, bibliotek, kulturvern, museer, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Skulpturlandskap Nordland fikk 14. desember Norsk kulturråds ærespris. I den forbindelse arrangerte Nordland fylkeskommune et seminar om veien videre for det unike kunstprosjektet. 

 - Det er helt fantastisk å motta Norges viktigste kulturpris til et prosjekt som hele Nordland har eierskap til.


Nordland fylkeskommune har som mål å bidra til å utvikle gode forutsetninger for et sterkt og konkurransekraftig filmmiljø og bidra til økt filmproduksjon i landsdelen. 

Nordland fylkeskommune har ansvar for utvikling av arkiv- bibliotek- og museumssektoren i Nordland, både i fylkeskommunens egen virksomhet, og mot ABM-institusjoner i fylket.

Kulturminneforvaltningen har erfaring med at det er en stadig økning i bruken av metallsøkere. Uavhengig av hensikten med søket, er sjansen absolutt til stede for at metallsøkere kan komme i berøring med arkeologiske gjenstander eller fredete kulturminner.  

Ytringsfrihet?

I anledning Grunnlovsjubileet 2014 har Arkiv, Bibliotek og Museum (ABM) ved Nordland fylkeskommune produsert en vandreutstilling som nå skal turnere i Nordland. 

- Hamsunsenteret har gjort veldig mye bra, men har også utfordringer å jobbe videre med. 

 

Sommeren 2012 Kulturminner i Nordland ved Heinz Kusch har etablert kontakt med Universitetet i Torun (Polen), avdeling for konservering og restaurering. På bakgrunn av dette kom fem avgangsstudenter med professor Elzbieta Basiul til Bodø. I løpet av to uker i august 2012 har de jobbet med restaurering av malerier (tapiserier) som befinner seg på Ludvik Filip rommet, ved Nordland kultursenter. En av studentene skal nå presentere prosjektet på en fagkonferanse i Krakow!

2. juli 1893 la D/S «Vesteraalen» ut fra Trondheim i sin første tur nordover i hurtigruten. Dette markerte innledningen på en samferdselsrevolusjon for Nord-Norge, både for passasjerer og gods, men særlig for postforsendelsen fra sør til nord som ble forkortet fra uker til dager.  

Ansvarlig

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse