Kultur

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes oppgaver innenfor kulturfeltet spenner over et svært vidt felt - tilskuddsordninger, arkiv, barn og unge, film, bibliotek, kulturvern, museer, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Kulturminneforvaltningen har erfaring med at det er en stadig økning i bruken av metallsøkere. Uavhengig av hensikten med søket, er sjansen absolutt til stede for at metallsøkere kan komme i berøring med arkeologiske gjenstander eller fredete kulturminner.  

Ytringsfrihet?

I anledning Grunnlovsjubileet 2014 har Arkiv, Bibliotek og Museum (ABM) ved Nordland fylkeskommune produsert en vandreutstilling som nå skal turnere i Nordland. 

- Hamsunsenteret har gjort veldig mye bra, men har også utfordringer å jobbe videre med. 

 

Sommeren 2012 Kulturminner i Nordland ved Heinz Kusch har etablert kontakt med Universitetet i Torun (Polen), avdeling for konservering og restaurering. På bakgrunn av dette kom fem avgangsstudenter med professor Elzbieta Basiul til Bodø. I løpet av to uker i august 2012 har de jobbet med restaurering av malerier (tapiserier) som befinner seg på Ludvik Filip rommet, ved Nordland kultursenter. En av studentene skal nå presentere prosjektet på en fagkonferanse i Krakow!

2. juli 1893 la D/S «Vesteraalen» ut fra Trondheim i sin første tur nordover i hurtigruten. Dette markerte innledningen på en samferdselsrevolusjon for Nord-Norge, både for passasjerer og gods, men særlig for postforsendelsen fra sør til nord som ble forkortet fra uker til dager.  

Arbeidet med fotoarkivet til Bodø/Glimt er i gang. Men prosjektet trenger økonomisk støtte for å ferdigstilles.

Etter at komponisten Fridthjov Anderssens etterlatte arbeider ble avlevert til Arkiv i Nordland, har det stadig dukket opp nye verk eller ukjente varianter. Arkivet etter Anderssen synes i så måte å være ei Sareptas krukke. Seinest under Bodø Internasjonale Orgelfestival, som ble avviklet i uke 17, kom det fram nye komposisjoner.
 

Bakgrunnen for navnet Hålogaland, som i middelalderen ble brukt om alt norskbygd land nord for Namdalen.

Av Solveig Lindbach Jensen

Nordland fylkeskommunes oppgaver innenfor kulturfeltet spenner over et svært vidt felt - tilskuddsordninger, arkiv, barn og unge, film, bibliotek, kulturvern, museer, musikk,  scenekunst og visuell kunst.

Ansvarlig

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, klima og miljø