Kultur

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes oppgaver innenfor kulturfeltet spenner over et svært vidt felt - tilskuddsordninger, arkiv, barn og unge, film, bibliotek, kulturvern, museer, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Karin Hansen, Veronica K. Mørch, Håvard Hatland, Anita Mathisen og Sissel Holtet på Nordland fylkesbibliotek. sitter ute i det fri og leser bøker mens de smiler

I forbindelse med Bokåret 2019 har befolkningen i Nordland talt. «E DU NORD» av Kari og Ola Bremnes får Nordlands-hjertene til å banke ekstra hardt.

 

 

I 1992-1994 valgte hver kommune i Namdalen i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark ut ett kulturminne hver som ble tilrettelagt med blant annet skilt og informasjonshefter. 103 kulturminner inngår i det som fikk navnet Fotefar mot nord.  Nå er det felles enighet i Nordland, Troms og Finnmark om at prosjektet skal revitaliseres, og at det derfor skal igangsettes et ettårig forprosjekt for å forberede opprustingsarbeidet.

I dag kunne endelig verdens eneste eksisterende originale Nordlandsjekt «Anna Karoline» invitere til folkefest etter å ha ventet i 60 år på eget museum.

 

 

 

I går åpnet Vega Verdensarvsenter med brask og bram, femten år etter at de kom på UNESCOs verdensarvliste.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Det er svært positivt at det stadig dukker opp nye bygningsvernprosjekter i Vegaøyan. Det viser at vi i Nordland er engasjerte i å bevare kulturhistorien vår, og sikrer at historien blir bevart for ettertiden, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

Fylkesrådet i Nordland har nå fordelt årets tilskudd til visuell kunst.  

 

 

 

- Det er fantastisk å se engasjementet for miljø blant ungdom i Nordland! Det sier fylkesråd for miljø Aase Refsnes (SV), fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) og fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) samstemt.
 

-Mange ildsjeler i Nordland har sammen med Nordland fylkeskommune gjort en kjempejobb for komme i mål med den nasjonale satsningen på å få fredete privateide bygninger opp til et normalt vedlikeholdsnivå innen 2020 sier Aase Refsnes (SV) fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

Riksantikvaren har fordelt tilskudd til arbeidet med kulturminneplaner i kommunene. I Nordland får kommunene Vega, Sømna, Leirfjord, Meløy, Rana og Evenes kr. 100.000,- i 2019 til dette viktige arbeidet.

 

Nå har du sjansen til å sende inn en nominasjon til «Attraktiv by –statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling».

Ansvarlig

Kirsti Saxi
Fylkesråd for kultur, klima og miljø