Cookie Consent by TermsFeed Klima, miljø og natur - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Klima, miljø og natur

  – Vi er opptatt av at skognæringa skal ha gode rammevilkår og vil også bidra til videreforedling av skog- og tre-ressursene i Nordland. Derfor går vi nå inn både med fem millioner til miljøhavna i Hadsel og med støtte til etablering av ny treindustri tilknyttet havna. En bærekraftig utnytting av skogressursene er avgjørende i det grønne skiftet som vi nå står midt oppe i, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland.

Kirsti Saxi oppfordrer alle til å delta i strandrydding

 Nordland fylkesting skal i neste uke vedta en oppdatering av Regional plan for vannforvaltning for 2022 - 2027. Tittelen på den nye planen er Vårt verdifulle vann. 

Fylkesrådet gir 500 000 kroner til å bedre miljøforholdene i Lille Glomvatn i Meløy kommune.

 Hadsel kommune får fem millioner kroner til realisering av Stokmarknes miljøhavn. – Dette prosjektet kan gi konkrete bidrag til det grønne skiftet, sier fylkesråd for plan- og næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

Kirsti Saxi og LInda Helén Haugland utenfor scandic syv søstre i Sandnessjøen

  Fylkesrådet er bekymret for det store etterslepet på kommunal infrastruktur innen både vann og avløp. Nå vil de ta tak i denne problemstillingen gjennom Program Bedre Vann 2022 – 2025.

Hadsel kommune fikk prisen som Årets miljøkommune i Nordland.

 Hadsel kommune vant prisen som årets miljøkommune i Nordland.

Værstasjon, skilting og strandrydding – det er stor bredde i miljøtiltak som i denne runden har fått midler fra den såkalte miljømillionen.

Rent vann en forutsetning for alt liv på jorda. Nå kan du gi ditt innspill om hvordan vi skal forvalte vannet i Nordland og på Jan Mayen.