Cookie Consent by TermsFeed Folkehelse og lokal samfunnsutvikling - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Gi innspill til Handlingsprogram 2022!

Nordland fylkeskommune skal utarbeide handlingsprogram 2022 til « Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 - Kilder til livskvalitet ».    

Ferskingkurs i friluftsliv for polakker

Den Norsk Turistforeningen sentralt, Bodø og Omegn Turistforening og rådgiver Malgorzata Maria Dvorakova hos Nordland fylkeskommune har i samarbeid etablert et nettbasert opplæringsprogram i friluftsliv for polakker - et «ferskingkurs i friluftsliv».

Livskvalitetsundersøkelsen 2021

Våren 2021 gjennomførte Statistisk sentralbyrå (SSB) en nasjonal undersøkelse om livskvalitet. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvalitet til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet blant ulike grupper. Nå foreligger rapporten.  

Frivillighetskonferansen Nordland 2021

Nordland fylkeskommune, i samarbeid med Frivillighet Norge, inviterer til Frivillighetskonferansen Nordland 2021 tirsdag 16. november kl. 17:00 – 20:00. Konferansen arrangeres som webinar og det vil være mulig å se den i opptak i ettertid, såfremst man er påmeldt. Noen stikkord for konferansen: Frivillighet og samfunnsfunksjoner, frivilligheten etter koronaens tid, inkluderende rekruttering og barrierer for inkludering.  

Seminar: Hvordan jobbe lokalt med rusforebygging?

Nordland fylkeskommune i samarbeid med KoRusNord inviterer til seminar 30. november.

Vil du være med på studietur til Hitra og Frøya?

Nordland fylkeskommune inviterer planleggere, folkehelsekoordinatorer og andre som jobber med planlegging og lokal samfunnsutvikling i kommunene til å delta. Studieturen er i regi av FKP – Forum for kommunal planlegging, som er et faglig forum for alle som jobber med eller er interessert i samfunnsplanlegging.

1,9 millioner til frisklivssentraler

Fylkesråd Kirsti Saxi gir 1 914 240 kroner til frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i syv Nordlandskommuner.

Vil lette overgangen fra skole til arbeidsliv

Gjennom prosjektet «Fra skole til arbeidsliv» skal unge voksne hjelpes i overgangen til arbeidslivet. Fylkesrådet gir 200 000 kroner til samarbeidsprosjektet med Nordlandssykehuset.

Vil ha nasjonalt pilotprosjekt for å forebygge utenforskap

Det gode frafallsarbeidet som gjøres i videregående skole i Nordland legges merke til nasjonalt. Nå ønsker fylkesrådene Elin Dahlseng Eide og Kirsti Saxi at Nordland blir tildelt et nasjonalt pilotprosjekt som blant annet skal motvirke frafall i videregående skole.

Handlingsprogram 2021

Fylkestinget har vedtatt Nordland fylkeskommunes handlingsprogram 2021 til regional folkehelseplan Nordland 2018-2025. Se Handlingsprogram 2021. (PDF, 1007 kB)