Cookie Consent by TermsFeed Aktuelt - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Aktuelt

Batteriproduksjon vil gi store ringvirkninger i Nordland

En ny rapport Menon Economics har utarbeidet for Nordland fylkeskommune ser på ringvirkninger fra grønne industrier som hydrogen, batteri, datasentre og tradisjonell kraftforedlende industri. Rapporten viser at batteriproduksjon gir høyest ringvirkninger målt i verdiskaping og sysselsetting, sett i forhold til både kraftbehov og investeringsnivå.

25 millioner til museene i Nordland

Fylkesrådet har fordelt totalt 25,2 millioner kroner i driftstilskuddet til museene i Nordland.

Hvordan skaper vi et mer bærekraftig Nordland?  

Fylkesrådet inviterer privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter til innspillsrunde på regional planstrategi for Nordland.  

- En viktig melding 

Regjeringen har i dag lagt frem forslaget til ny stortingsmelding om videregående opplæring, kalt fullføringsreformen. - Dette er en viktig melding vi skal bruke god tid på å lese, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide. 

Gjør grep i ferje- og båttrafikken

Boreal tar grep for å sikre bedre regularitet i ferjetrafikken på Helgeland.

Grønt lys for Nordnorsk kunstmuseum i Bodø

  -Dette er en fantastisk nyhet for kunstfeltet i Nord-Norge og i Nordland! sier Kirsti Saxi.

Status, omstilling i fylkeskommunen

Mellom 2018 og 2021 kuttet Nordland fylkeskommune rundt 6 prosent av alle årsverkene sine.

1 million kroner til samfunnsanalyse i Rana 

  Fylkesrådet vil bruke 1 million kroner til å gjennomføre en samfunnsanalyse når en battericellefabrikk med 1500 ansatte blir etablert på Mo. Midlene skal også brukes til å oppdatere utredningen om Helgelandspendelen. 

Inn i nasjonalt bærekraftsnettverk 

- Fylkesrådets ambisjon er å bidra til at Nordland skal vise at det er mulig å bygge velferd og velfungerende samfunn og samtidig redusere klimagassutslippene. Det nasjonale bærekraftsnettverket vil gi nye arenaer for samarbeid innen bærekraftstenking, både for frivilligheten, næringslivet og det offentlige, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.  

-Det er jo ikke kødd med psykisk helse

YAM er et helsefremmende undervisningsopplegg med mål om å gi ungdommene verktøy for å mestre egne liv. Nå ønsker fylkesråd Kirsti Saxi at alle elevene i videregående skole skal kunne få den samme kunnskapen.