Cookie Consent by TermsFeed Aktuelt - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Aktuelt

Hurra for Nord!

    Fylkesrådene Linda Helen Haukland og Elin Dahlseng Eide er kjempeglade på vegne av Nord universitet. Nord kom nemlig gjennom nåløyet i kapasitetsløftprogrammet til Forskningsrådet med prosjektet «INDIGO - Styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling». Det betyr at  28 millioner kroner er tildelt Nord Universitet, med SINTEF Helgeland, Nordlandsforskning, Kunnskapsparken Helgeland, Rana Gruber, Mo Industripark AS, Nexans og Alcoa som partnere, over en prosjektperiode på seks år.

TechLab Nord på Mo: – En milepæl for næringsutviklinga på Helgeland

  Etter initiativ fra fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland, tar Nord universitet nå næringsutviklingen på Mo et kvantesprang framover gjennom etableringen av innovasjonssenteret TechLab Nord.   – Små og mellomstore bedrifter er blant dem som gjennom dette får tilgang til det nyeste innen teknologi, robotikk og digitaliseringsverktøy uten store kostnader, sier hun. Fylkesrådet gikk i dag inn med tre millioner kroner og blir dermed deleier i laben sammen med universitetet.

Nytt fremoverlent styre i Nordland fagskole

      Nordland står nå midt oppe i det grønne skiftet. Det er derfor viktig å få på plass et framoverlent styre som kan bidra til å forsterke og videreutvikle Nordland Fagskole som kunnskapsleverandør av høyere yrkesfaglig utdanning i Nordland.

Nytt fylkeskommunalt løft for miljøhavna i Hadsel

    – Vi er opptatt av at skognæringa skal ha gode rammevilkår og vil også bidra til videreforedling av skog- og tre-ressursene i Nordland. Derfor går vi nå inn både med fem millioner til miljøhavna i Hadsel og med støtte til etablering av ny treindustri tilknyttet havna. En bærekraftig utnytting av skogressursene er avgjørende i det grønne skiftet som vi nå står midt oppe i, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland.

1 million til grønn havnesatsing i Mosjøen

  Inntil 1 million kroner skal gå til å utvikle området rundt godsterminalen i Mosjøen. -Dette er en grønn satsing, der det skal legges til rette for fremtidsrettede, miljøvennlige og bærekraftige transporter mellom havneområdet og godsterminalen, sier Linda Helen Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland.  

Batterifagskole i Nordland!

  Snart vil det være mulig å ta utdanning i batterifag på fagskolenivå i Nordland. - Dette er et grep vi tar for å støtte opp om utviklingen i det grønne skiftet og de store industrietableringene i Nordland. Både på Mo og i Narvik vil det bli ny batteriindustri som vil trenge ny kompetanse. Da treffer fagskolen innen batteri midt i blinken, sier fylkesråd for kompetanse og utdanning Elin Dahlseng Eide.

Ungdom fra hele fylket skal høres!

  Håvard og Andrine – fra hver sin kant av Nordland, overtar ledelsen for Ungdommens fylkesråd.

Ønsker du å søke om midler til internasjonalt samarbeid? Sett av dagen – 15. februar

15. februar 2022 inviterer Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Trøndelag fylkeskommune og Sametinget til digitalt infomøte om Interreg programmene Aurora, Kolarctic og Nordlig Periferi og Arktis. Infomøte er fra kl.10 til kl.12 og deltakere får presentert de nye programmene samt får mulighet å stille spørsmål til norske kontaktpersoner. Mer informasjon om programmet og påmelding kommer.

Hva har Interreg Nordlig Periferi og Arktis oppnådd i programperiode 2014-2020?

Interreg Nordlig Periferi og Arktis (NPA) presenterer resultater av transnasjonalt samarbeid gjennomført med støtte fra programmet der 124 prosjekter med 390 prosjektpartnere har jobbet sammen.

Bevilger nye millioner til BIO-midler

  Fylkesrådet setter av fire millioner kroner til ordningen bedriftsintern opplæring (BIO). - BIO-midlene er en gylden mulighet for bedrifter i Nordland til å tilby ansatte kompetanseheving framfor oppsigelser og permitteringer i pandemien, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.