Cookie Consent by TermsFeed Aktuelt - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Aktuelt

-Gjør et uvurderlig arbeid for inkludering

  - Det er med stor respekt og glede jeg gir Blindeforbundet og Tegnspråkforeningen i Nordland en julegave. Disse organisasjonene er svært viktige for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal trives i Nordland. Det er derfor gledelig at tegnspråkforeningen nå starter opp igjen, sier fylkesråd Linda Helen Haukland.

Nå blir det dronelinje!

    - Vi jobber fremdeles med å få en nasjonal linje for dronefag til Andøy, men uansett utfall av det arbeidet starter vi selv opp dronelinja i Andøy fra høsten 2022, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Elin Dahlseng Eide.

En julegave med mening

- Sett av fem minutter til å gi trygghet og tilhørighet til noen som trenger det. Det det er den største julegaven man kan få, sier fylkesråd Christian Torset. Han bevilger 25 000 kroner til fire organisasjoner som jobber med å gi trygghet til de som behøver det mest.

Hurra for Nord!

    Fylkesrådene Linda Helen Haukland og Elin Dahlseng Eide er kjempeglade på vegne av Nord universitet. Nord kom nemlig gjennom nåløyet i kapasitetsløftprogrammet til Forskningsrådet med prosjektet «INDIGO - Styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling». Det betyr at  28 millioner kroner er tildelt Nord Universitet, med SINTEF Helgeland, Nordlandsforskning, Kunnskapsparken Helgeland, Rana Gruber, Mo Industripark AS, Nexans og Alcoa som partnere, over en prosjektperiode på seks år.

TechLab Nord på Mo: – En milepæl for næringsutviklinga på Helgeland

  Etter initiativ fra fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland, tar Nord universitet nå næringsutviklingen på Mo et kvantesprang framover gjennom etableringen av innovasjonssenteret TechLab Nord.   – Små og mellomstore bedrifter er blant dem som gjennom dette får tilgang til det nyeste innen teknologi, robotikk og digitaliseringsverktøy uten store kostnader, sier hun. Fylkesrådet gikk i dag inn med tre millioner kroner og blir dermed deleier i laben sammen med universitetet.

Nytt fremoverlent styre i Nordland fagskole

      Nordland står nå midt oppe i det grønne skiftet. Det er derfor viktig å få på plass et framoverlent styre som kan bidra til å forsterke og videreutvikle Nordland Fagskole som kunnskapsleverandør av høyere yrkesfaglig utdanning i Nordland.

Nytt fylkeskommunalt løft for miljøhavna i Hadsel

    – Vi er opptatt av at skognæringa skal ha gode rammevilkår og vil også bidra til videreforedling av skog- og tre-ressursene i Nordland. Derfor går vi nå inn både med fem millioner til miljøhavna i Hadsel og med støtte til etablering av ny treindustri tilknyttet havna. En bærekraftig utnytting av skogressursene er avgjørende i det grønne skiftet som vi nå står midt oppe i, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helén Haukland.

1 million til grønn havnesatsing i Mosjøen

  Inntil 1 million kroner skal gå til å utvikle området rundt godsterminalen i Mosjøen. -Dette er en grønn satsing, der det skal legges til rette for fremtidsrettede, miljøvennlige og bærekraftige transporter mellom havneområdet og godsterminalen, sier Linda Helen Haukland, fylkesråd for plan og næring i Nordland.  

Batterifagskole i Nordland!

  Snart vil det være mulig å ta utdanning i batterifag på fagskolenivå i Nordland. - Dette er et grep vi tar for å støtte opp om utviklingen i det grønne skiftet og de store industrietableringene i Nordland. Både på Mo og i Narvik vil det bli ny batteriindustri som vil trenge ny kompetanse. Da treffer fagskolen innen batteri midt i blinken, sier fylkesråd for kompetanse og utdanning Elin Dahlseng Eide.

Ungdom fra hele fylket skal høres!

  Håvard og Andrine – fra hver sin kant av Nordland, overtar ledelsen for Ungdommens fylkesråd.