Cookie Consent by TermsFeed Aktuelt - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Aktuelt

Veg, kultur og grønn energi

Veg, kultur og grønn energi er viktige satsinger i Lofoten, Vesterålen og Ofoten i Nordland fylkeskommunes budsjett for 2022 og økonomiplanen for 2022-2025.  

Grønt budsjett for Salten

Nordland fylkeskommune legger inn 300 millioner kroner til nye el-ferjer de neste fire årene. -Seks nye samband vil bli utslippsfri, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Grønt budsjett for Helgeland

Nordland fylkeskommune legger inn 300 millioner kroner til nye el-ferjer de neste fire årene. -Med kostnadsbildet vi kjenner i dag, vil vi få gjort seks nye samband utslippsfri, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Milliontilskudd til miljøhavn i Hadsel 

  Hadsel kommune får fem millioner kroner til realisering av Stokmarknes miljøhavn. – Dette prosjektet kan gi konkrete bidrag til det grønne skiftet, sier fylkesråd for plan- og næring i Nordland, Linda Helen Haukland.

Styrker to ferjesamband fra Nesna

Fylkesrådet legger 7,1 millioner kroner ekstra inn i ferjesambandene Nesna-Levang og Nesna-Nesnaøyene. Dermed kan strekningene kjøres som to separate samband, og etter samme rutetabell som tidligere.

Kjøper «romaksjer» for 50 000,-

Nordland fylkeskommune kjøper 25 % av aksjene i Newspace North AS på Andøya. Innovasjonsselskapet skal jobbe for å øke ringvirkningene av romsatsingen som skjer på Andøya.

4,7 millioner kroner til Fredvang havn

      Fylkesrådet bevilger nesten fem millioner kroner til utvikling av Fredvang havn gjennom utbygging av infrastruktur. - Tiltakene som skal gjennomføres på Fredvang vil gi positive effekter på næringsutviklingen i området og samtidig bidra til å realisere prosjektet De grønne øyene, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland.

Vi trenger dine innspill i forbindelse med utforming av Kolarctic-programmet for 2021-2027

Programprosessen for EUs Interreg-programmer for 2021-2027 nærmer seg avslutning. Etter et omfattende arbeid gjort av nasjonale og regionale representanter fra partnerlandene er utkastet til programdokument Kolarctic 2021-2027 (PDF, 900 kB)  klart for offentlig høring. Første utlysning forventes å kunne skje i løpet av 2022.

180 millioner kroner til grønn næringsutvikling 

     - Nærings- og samfunnsutviklingen i Nordland er i sterk omstilling. Derfor vil fylkesrådet bruke 180 millioner kroner frem mot 2025 for å støtte næringslivet inn i det grønne skiftet, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland. 

Besøkstur til Knut Hamsun videregående skole 4.-5. november

Som nyansatt rådgiver (og tidligere samisklærer) ble jeg invitert til Knut Hamsun videregående skole første uka i november for å overvære aller første elevtreff fra Knut Hamsun for alle elever som har samiskundervisning i Nordland. Som tidligere lærer til flere av dem, var det veldig enkelt å si ja til et par lange arbeidsdager og reise dit og delta på elevtreffet.