Cookie Consent by TermsFeed Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026 - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026

Nordlendingen har til alle tider levd av det havet har å by på. Og havets goder har også vært til velsignelse for flere enn oss her nord. Historisk sett kom den viktigste eksport­ inntekten for Norge som nasjon fra havet, i form av tørrfisk fra Nord-Norge. Etter flere tiår med petroleum som landets største eksportinntekt, stilles det nå på nytt store forventninger til havets fornybare ressurser som kilde til økt verdiskaping og nye arbeids­ plasser.

Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026 tar ikke mål av seg å snu utford­ ringen knyttet til befolkningsutviklingen alene, men den er ett av flere bidrag i arbeidet med
å snu trenden. Mer konkret legger den til rette for et viktig premiss ved det å skulle trives og bo i Nordland; etableringen av spennende og attraktive arbeidsplasser.

For å skape disse attraktive arbeidsplassene må vi utnytte de marine ressursene vi så rikelig er blitt tilgodesett med fra naturens side, på en smartere måte. Derfor har vi utarbeidet en strategi som omfatter både havbruksnæringa og fiskeriene. Den legger også til rette for et tettere samarbeid mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer, og at bedriftene i større grad setter kurs for den næringsrettede forskningen. For oss i Nordland blir det spesielt viktig å få til et godt og frukt­ bart samarbeid mellom aktører i vår egen region og å bidra til kompetanseutviklingen i marin sektor.

Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026 prioriterer noen utvalgte satsinger, som er resultatet av en omfattende prosess hvor ulike aktører i hele fylket har fått anledning til
å komme med innspill og synspunkter. For oss har det vært helt essensielt å få til en solid for­ ankring av arbeidet i hele regionen.

Det er også utarbeidet et handlingsprogram med konkrete tiltak og prosjekter, knyttet opp mot de enkelte satsingsområdene. Vi har gode for­ håpninger om at både strategi og handlingspro­ gram oppleves som relevante.
 

Linda Helen Haukland
Fylkesråd for plan og næring