Cookie Consent by TermsFeed Bakgrunn og mandat - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026

Bakgrunn og mandat

Denne strategien skal erstatte «Politikk for marin verdiskaping
i Nordland (2013)» og «Havbrukspolitikk for Nordland -rammebe- tingelser for norsk havbruksnæring (2012)». Ambisjonsnivået for strategien er beskrevet i fylkesrådssak 106/2020, hvor det vedtas å få utarbeidet en marin strategi for næringsutvikling i Nordland.
 

Viktige premisser for arbeidet har vært:

  • Næringsliv og partnerskap skal gis mulighet til bred involvering i utarbeidelsen av strategien
  • Strategien skal munne ut i prioriterte satsninger som kan anvendes i det daglige av fylkeskommunen og samarbeidspartnere
     
Fiskebåter som trekker garn - Klikk for stort bilde Johan Wildhagen - Norges sjåmatråd