Cookie Consent by TermsFeed Videreutvikle leverandørnæringen i regionen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026

Videreutvikle leverandørnæringen i regionen

Delmål 3

Videreutvikle leverandørnæringen til fiskeri- og havbruksnæringen, med mål om sterkere og flere leverandører og mer komplette verdikjeder

Bunter med garn - nærbilde - Klikk for stort bilde Aina Sprauten

Strategisk fokus:

  • Støtte utvikling av leverandørnettverk med fokus på bærekraft
  • Videreutvikle etablerte nettverk og samarbeid
  • Stimulere til teknologisk utvikling og nye satsinger

 

Dagens status og muligheter

Den marine verdikjeden har behov for en bredt sammensatt leverandørnæring som kan levere både utstyr, kunnskap og tjenester inn i produksjonen av marine produkter. Behovet er størst uttalt i verdi- kjede havbruk, men både fiskerinæringen og nye marine verdikjeder har behov for en divers og god leverandørnæring.

I dag kjøpes fortsatt store deler av innsatsfaktorene til fylkets marine næring fra regioner utenfor Nord- land og det ligger et stort innovasjons- og verdiskapingspotensial i videre utvikling av en sterk tilstede- værende leverandørnæring. Behovene for en grønn omstilling fordrer en leverandørnæring som setter søkelys på nye bærekraftige løsninger ved bruk av teknologi, innovasjon og utvikling av nye samarbeid. Det ligger også muligheter i utvikling av leverandører som tradisjonelt har levert til annen sektor.

Regionen har flere leverandørnettverk med potensiale. Her kan nettverkene rundt Bodø, Helgeland, Lofoten nevnes der NCE Aquaculture, Sentrum Næringshage med sitt Leverandørnettverk Havbruk og Egga Utvikling har igangsatt et forprosjekt med målsetning om å etablere et felles leverandør- utviklingsinitiativ for havbruk. Lignende nettverk finnes innen marin beredskap. Disse nettverkene bør ha utvikling av økt konkurranseevne og bære- kraft på agendaen.

I tillegg til disse nettverkene arbeides det mot realiseringen av flere nye initiativ eks. Løvold Havpark, som skal bli en fysisk etablering for leverandører
til marin næring. Samlet vil disse initiativene bidra til å koble sammen aktører og stimulere til vekst i eksisterende leverandørnæring, men ikke minst gi muligheter for knoppskyting og etablering av nye aktører.
 

Båt foran fiskeoppdrett i rufsete hav - Klikk for stort bilde Akva group