Cookie Consent by TermsFeed Mål og satsinger - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026

Mål og satsinger

Målbilde

Med visjonen «Nordland - Norges Sjømatfylke» setter vi retning. Nordland skal levere bærekraftig sjømat til verden og derigjennom bidra til økt verdiskaping, et redusert miljøavtrykk og flere attraktive arbeidsplasser i marin næring i Nordland.

Ved å rette søkelyset både mot generelle utfordrin­ ger og mer spesifikke satsingsområder, skal vi ta en aktiv rolle for å tilrettelegge for næringsutvikling i regionen.

Strategien legger vekt på samarbeid for utvikling.

Det er et viktig prinsipp at Nordland legger bærekraf­tig forvaltning av naturressurser og FNs bærekrafts­ mål til grunn for all næringsutvikling. Strategien for marin sektor er å videreutvikle det etablerte innova­tive næringslivet samtidig som det legges til rette for nyetableringer og tilgrensende aktivitet.
 

Nordland - Norges sjømatfylke

Vi skal bidra til økt verdiskaping, redusert miljøavtrykk og flere attraktive arbeidsplasser i marin næring i Nordland

 

Satsinger

Stimulere til grønn omstilling

Økt viderefor­ edling og utnyt­ telse av råstoff

Videreutvikle leverandørnæ­ ringen i regionen

Nye arter og marine muligheter

Styrke arenaer fornærings­ utvikling

 

Arealforvaltning    

Samferdsel/ Infrastruktur  

  Utdanning

Forskning og utvikling


Samarbeid for utvikling

Bærekraftig forvaltning og utnyttelse av regionens marine råstoffer Videreutvikle de innovative aktørene og legge til rette for nyetablering
 

Fisker om bord i båt som står med fisk i hendene  - Klikk for stort bilde Johan Wildhagen- Norges råfisklag