Cookie Consent by TermsFeed Operasjonalisering og virkemidler - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Strategi for marin verdiskaping i Nordland 2022-2026

Operasjonalisering og virkemidler

Fiskemiddag på en tallerken med fisk, grønnsaker, poteter og sitron - Klikk for stort bilde Synøve Dreyer - Norges sjømatråd

Fylkeskommunene har flere roller og skal være et uhildet forvaltningsorgan og proaktive innovasjons- agenter på en og samme tid. Fylkeskommunen er avhengig av å påvirke og styre gjennom andre,
i nettverksrelasjoner. Et vidt partnerskap må invite- res til samhandling for å realisere økt verdiskaping i marin sektor. Utvikling av solide nettverk og gode samarbeidsrelasjoner og samarbeidsmodeller er viktig for å kunne operasjonalisere strategien.

Virkemidler og roller Fylkeskommunen har:

 • Egne midler (regionale utviklingsmidler)
 • Innovasjon Norge – oppdragsbrev bedrifts- rettede midler
 • Siva – oppdragsbrev utvalgte bedriftsretta ordninger
 • Regionalt Forskningsfond Nordland
 • Ansvar for videregående opplæring og samferdsel
 • Tilrettelegger av nettverk
 • Kompetanse og næringsveiledning
 • Tilretteleggende og veiledende rolle
 • Politikkpåvirkning
  • Fylkeskommunens akvakultursamarbeid (FAKS)
  • Politikkens påvirkning via politisk nivå
  • Samhandling med kommuner (enkelt- kommuner og regionråd)