Cookie Consent by TermsFeed Folkehelse og lokal samfunnsutvikling - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Folkehelse og lokal samfunnsutvikling

Over tre millioner kroner til friluftsliv

Fylkesrådet fordeler millionbeløp til ulike friluftsformål i Nordland.

Ny TØI-rapport - Egenskaper ved gåstrategier som påvirker deres nytte og effekt

Gange som transportmiddel blir stadig mer aktuelt og viktig. Mange kommuner utarbeider egne gåstrategier for å få flere til å gå og å gjøre opplevelsen av å gå bedre. I denne rapporten har man undersøkt hvilke egenskaper ved gåstrategier som påvirker om de blir gode og virkningsfulle verktøy i kommunal planlegging. Les saken og rapporten på TØIs nettsider.

Webinarer om folkehelsearbeid i kommunen

Helsedirektoratet, ved Program for folkehelsearbeid i kommunene, lanserer denne våren seks webinarer på utvalgte tema innen lokalt folkehelsearbeid. Webinarene er laget for de som jobber med folkehelsearbeid og samfunnsutvikling lokalt eller regionalt.

Attraktiv by-prisen 2021

Mange kommuner jobber for å skape levende og bærekraftige lokalsamfunn. For å motivere til økt innsats  løfte frem gode eksempler, deler Kommunal – og moderniseringsdepartementet ut Attraktiv by-prisen.

Sluttrapport for Nærmiljøprosjektet

Helsedirektoratet har utarbeidet sluttrapport for Nærmiljøprosjektet der flere kommuner i Nordland og Nordland fylkeskommune deltok. Rapporten bygger på rapporteringer fra deltagende kommuner, fylkeskommuner, universiteter og høgskolemiljøer. Eksempler på samarbeidsparter, prosjekter, kommunikasjon og forskning inngår i rapporten.

Støtte til de regionale friluftsrådene

Fylkesrådet gir 1,6 millioner kroner i støtte til de regionale friluftsrådene. – De er en viktig samarbeidspart i folkehelsearbeidet, sier fylkesråd Kirsti Saxi.

845 000 kroner til folkehelsetiltak

40 ulike folkehelsetiltak har fått tilskudd og vil skape aktivitet ute i Nordlandskommunene.

I sommer ligger alt til rette for å gå Nordlandsruta

Ferieopplevelser ligger ofte nærmere enn du tror. Langs grensa mot Sverige i Nordland ligger en godt merka og tilrettelagt vandringsrute til gratis benyttelse. Du kan gå en eller flere av de 43 etappene.

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner i Nordland kan søke tilskudd til etablering av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.